Nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh

09/08/2022, 15:00 - Lượt đọc: 1,782

Nhằm khắc phục, chấn chỉnh một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2556 về việc nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Đấu giá tài sản, Chỉ thị số 40 ngày 2/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 329 ngày 26/1/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 40 ngày 2/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh và các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản.

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị có tài sản bán đấu giá hoặc được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ bán đấu giá tài sản trong việc xây dựng, phê duyệt phương án đấu giá tài sản, xác định giá khởi điểm, đặc biệt là đối với tài sản là quyền sử dụng đất. Trong đó chú trọng các điều kiện của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật, nhất là về vốn chủ sở hữu, năng lực tài chính, phương án thực hiện dự án đầu tư (đối với đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư). Thực hiện nghiêm túc các quy định về thông báo công khai việc lựa chọn, công bố các thông tin liên quan đến việc đấu giá, bảo đảm tính công khai, minh bạch...

Phối hợp với tổ chức đấu giá tài sản đánh giá kỹ lưỡng hồ sơ tham gia đấu giá, điều kiện tham gia đấu giá để bảo đảm năng lực của cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá theo quy định pháp luật hiện hành và phương án đấu giá được phê duyệt; kịp thời phát hiện dấu hiệu thông đồng, móc nối giữa các cá nhân, doanh nghiệp tham gia đấu giá với nhau (như doanh nghiệp mẹ, doanh nghiệp con, doanh nghiệp tham gia đấu giá do cùng một người, nhóm người thành lập, nắm cổ phần chi phối...

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị, địa phương có liên quan nghiên cứu, đánh giá cụ thể các tác động của kết quả đấu giá quyền sử dụng đất trong thời gian qua, nhất là các trường hợp có kết quả đấu giá cao bất thường, gấp nhiều lần giá khởi điểm đến mặt bằng giá đất, nhà ở, đến thị trường (cung, cầu) nhà ở, bất động sản trên địa bàn tỉnh; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải pháp chỉ đạo để hạn chế các tác động tiêu cực (nếu có). Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật trong việc đưa quyền sử dụng đất ra đấu giá, tổ chức xác định giá khởi điểm tài sản đấu giá và tổ chức, doanh nghiệp thẩm định giá...

BẢO NGỌC


(0) Bình luận
Bài liên quan

Đeo khẩu trang tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người
BTO - Sở Y tế Bình Thuận vừa có văn bản hướng dẫn về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh