Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp

31/08/2017, 08:48 - Lượt đọc: 114

BT - Thời gian qua, công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể chính trị xã hội trong doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước gặp rất nhiều khó khăn. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là tổ chức Đảng, đảng viên ở một số doanh nghiệp chưa phát huy được vai trò của mình trong sự phát triển của doanh nghiệp, dẫn đến chủ doanh nghiệp chưa thấy được lợi ích khi có các tổ chức này. Do vậy, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp là nhiệm vụ được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quan tâm thực hiện trong thời gian qua.

         
   

      

      Phát huy vai trò của    tổ chức Đảng và đảng viên tại doanh nghiệp.

Để thực hiện được nhiệm vụ này, theo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, thời gian qua, cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc đã thực hiện khá tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhất là việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị, từng cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động.  Bên cạnh đó, các cấp ủy còn thường xuyên nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên nhất là công nhân, người lao động nhằm phối hợp với các ngành chức năng giải quyết có hiệu quả yêu cầu, bức xúc của họ. Nhờ vậy thời gian qua tại các doanh nghiệp thuộc Đảng ủy Khối không có tình trạng đình công,  khiếu kiện đông người gây mất an ninh trật tự tại doanh nghiệp, địa phương nơi doanh nghiệp đứng chân. Đặc biệt để tạo điều kiện thuận lợi và phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên tại các doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thành lập Chi bộ 426-2. Từ khi đi vào hoạt động đến nay (từ tháng 9/2009), chi bộ này đã hoạt động ổn định, hiệu quả, tập hợp nhiều đảng viên tại các doanh nghiệp tham gia. Trong khi đó, việc thành lập mới tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng viên cũng được đẩy mạnh. Đến nay Đảng bộ đã có 66 tổ chức đảng cơ sở với gần 2.500 đảng viên.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đề ra là: đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi của chi ủy, đảng ủy, chi bộ, đảng bộ cơ sở, đi đôi với đổi mới công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Do vậy những năm qua, Đảng ủy khối và các chi, đảng bộ cơ sở đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ. Trong đó xác định rõ vai trò chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy, Ban Thường vụ, thường trực và các đồng chí là cấp ủy viên của từng cấp, qua đó phát huy đầy đủ vai trò, chức năng nhiệm vụ của từng đồng chí. Đồng thời 100% các cấp ủy chi bộ đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế phối hợp giữa cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp phù hợp với từng loại hình của cơ quan, doanh nghiệp…

 Mặc dù vai trò của tổ chức Đảng và đảng viên tại doanh nghiệp được nâng lên trong thời gian qua, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Do đó, chủ doanh nghiệp, đặc biệt là chủ các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước chưa thấy được lợi ích khi có Đảng và đảng viên trong doanh nghiệp của mình. Nên việc xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp hiện nay còn gặp rất nhiều khó khăn.

Để nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên tại các doanh nghiệp trong thời gian tới, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp  sẽ tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt. Xây dựng đội ngũ  cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy doanh nghiệp có trình độ, năng lực và nhiệt tình. Tạo dựng tốt mối quan hệ giữa người đứng đầu cấp ủy với hội đồng quản trị, ban giám đốc doanh nghiệp, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng và vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên tại doanh nghiệp, góp phần cùng lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Qua đó khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Đảng và đảng viên tại doanh nghiệp.

Đình Nhượng


Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp