Theo dõi trên

NGHỊ QUYẾT Về điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính 05 năm địa phương giai đoạn 2021 - 2025

22/02/2022, 14:10

Điều chỉnh giảm số thu ngân sách nhà nước tại điểm 2.1 khoản 2 mục I Điều 1 Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022, cụ thể như sau:

Xem toàn văn Nghị quyết tại đây

BTO


(0) Bình luận
Bài liên quan
NGHỊ QUYẾT
Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách tỉnh và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
Nhất trí thông qua nội dung Tờ trình số 4618/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách tỉnh và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021-2025
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
NGHỊ QUYẾT Về điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính 05 năm địa phương giai đoạn 2021 - 2025