Theo dõi trên

NGHỊ QUYẾT Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường tránh ĐT.719 và cầu qua sông Dinh, thị xã La Gi

05/06/2024, 08:30

Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường tránh ĐT.719 và cầu qua sông Dinh, thị xã La Gi như sau:

Xem toàn văn Nghị quyết tại đây

.


(0) Bình luận
Bài liên quan
NGHỊ QUYẾT
Về phân khai chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023
nguồn vốn ngân sách tỉnh (nguồn để lại phân khai sau)
Phân khai chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách tỉnh (nguồn để lại phân khai sau), chi tiết theo biểu đính kèm.
Nổi bật
Chương trình Hành động số 88 -Ctr/TU: Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại gắn với xây dựng nền kinh tế phát triển năng động, bền vững
Huy động tối đa các nguồn lực tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội… Là một trong những quan điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XIV) trong Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 72-KL/TW, ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
NGHỊ QUYẾT Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường tránh ĐT.719 và cầu qua sông Dinh, thị xã La Gi