NGƯỜI CHĂM BÀNI

Chọn bài đọc - hiểu
9 tháng trước Giáo dục - Thanh niên
Tìm ngữ liệu để đưa vào tài liệu giáo dục địa phương nói chung và nội dung môn ngữ văn nói riêng là một công đoạn rất khó khăn cho anh em biên soạn. Nhóm tôi được phân công phụ trách phần ngữ văn địa phương, đi tìm ngữ liệu mới thấy quả là vất vả.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO