Theo dõi trên

Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt dự toán thu ngân sách hàng năm

28/11/2023, 05:12

Ban Chỉ đạo thu và chống thất thu ngân sách nhà nước tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) do Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng làm Trưởng ban vừa ký ban hành Kế hoạch triển khai công tác quản lý thu và chống thất thu ngân sách nhà nước (NSNN).

Theo đó, kế hoạch nhằm phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN hàng năm đã được HĐND tỉnh giao, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của chính quyền địa phương các cấp đối với công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến tổ chức Luật Ngân sách nhà nước, Luật Thuế và các quy định pháp luật khác có liên quan để huy động tối đa nguồn lực tài chính, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, đối tượng thu đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời vào NSNN, đồng thời rà soát nuôi dưỡng các nguồn thu để tăng thu cho ngân sách tiến tới tự cân đối thu chi ngân sách.

Ngành Thuế làm tốt công tác điều hành thu, cải cách hành chính hỗ trợ người nộp thuế.

Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp quản lý thu NSNN, đôn đốc và khai thác hiệu quả các nguồn thu mới tăng thu ngân sách tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ với NSNN. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng các quy định của Nhà nước; thường xuyên tổ chức hội nghị đối thoại, hướng dẫn doanh nghiệp khởi nghiệp, tập huấn chính sách thuế nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thu NSNN.

Ban Chỉ đạo thu và chống thất thu NSNN các huyện, thị xã, thành phố (Ban Chỉ đạo huyện) chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai cụ thể thực hiện công tác quản lý thu, đôn đốc thu, chống thất thu trên địa bàn đảm bảo đạt và vượt dự toán hàng năm được cấp trên giao. Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và huyện thực hiện tốt phối hợp, hỗ trợ triển khai tốt các giải pháp quản lý, khai thác nguồn thu, đôn đốc thu và chống thất thu; tham mưu, đề xuất kịp thời đến Trưởng ban để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể đến Cục Thuế tỉnh và từng sở, ban, ngành là thành viên của Ban Chỉ đạo tỉnh để tổ chức thực hiện và yêu cầu thủ trưởng các đơn vị làm tốt công tác phối hợp với cơ quan thuế, có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin của người nộp thuế để tổ chức công tác quản lý thu, thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế nhằm phấn đấu đạt và vượt dự toán thu NSNN được giao. Đồng thời, phối hợp kiểm tra, đôn đốc hỗ trợ, tháo gỡ những vấn đề phát sinh vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…

T.DUYÊN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Cục Thuế tỉnh: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước
BT- Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) tỉnh năm 2020 đạt 10.935 tỷ đồng, đạt 101,7% dự toán năm, vượt 185 tỷ đồng là một trong những kết quả nổi bật được nêu lên tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2021 do Cục Thuế tỉnh tổ chức vào chiều 20/1.
Nổi bật
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt dự toán thu ngân sách hàng năm