PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN HÀM THUẬN NAM

Giải pháp thoát nghèo bền vững cho lao động nông thôn
2 tháng trước Xã hội
Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hàm Thuận Nam đã tích cực phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể triển khai có hiệu quả chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, từ đó tạo đòn bẩy hỗ trợ người lao động mở rộng sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO