PHÚ LỘC BÊ TÔNG THẲNG TẮP

Xây dựng nông thôn mới theo chiều sâu, bền vững
một năm trước Đời sống
Trong giai đoạn 2021 – 2025, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh đề ra nhiều chuyên đề, chương trình quan trọng đưa chương trình NTM đi vào chiều sâu, bền vững, chú trọng xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO