PHỤ NỮ PHÚ QUÝ

Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn: Phải tập thay đổi thói quen
một tháng trước Đời sống
Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (Luật BVMT) đã quy định, phân loại chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) là việc làm bắt buộc với mọi cá nhân và hộ gia đình. Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân sẽ phân loại theo nguyên tắc như sau: Chất thải rắn khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm; CTRSH khác.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO