QUY HOẠCH XÃ NÔNG THÔN MƠI

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới chưa mang tính chiến lược lâu dài
một năm trước Kinh tế
Trong xây dựng nông thôn mới (NTM), công tác quy hoạch xây dựng là công việc mang tính tiền đề, có tầm quan trọng trước mắt cũng như lâu dài. Đây là nội dung giúp hoạch định phát triển các không gian trên từng địa bàn các xã một cách toàn diện, đáp ứng tốt các yêu cầu về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO