Tăng cường công tác quản lý khu bảo tồn biển

15/12/2021, 16:13 - Lượt đọc: 246

Để giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường và đa dạng sinh học ở các khu bảo tồn biển hiện nay, vấn đề quan trọng nhất là tăng cường vai trò quản lý Nhà nước theo hướng phân cấp mạnh cho địa phương để có cơ chế khuyến khích cộng đồng tham gia và được hưởng lợi từ chính hoạt động này.

Đồng thời triển khai kịp thời, nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý bảo tồn biển trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, các lực lượng chức năng có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố vùng biển trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai kịp thời, đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp để khắc phục những hạn chế, bất cập, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý khu bảo tồn biển.

Đối với các địa phương phải xác định bảo tồn biển là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, huy động sự vào cuộc của các cơ quan, đoàn thể trong hệ thống chính trị, của mọi người dân, góp phần phát triển bền vững kinh tế biển, quản lý và bảo vệ tốt các hệ sinh thái biển, ven biển và hải đảo thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

Đối với các sở, ngành liên quan, UBND tỉnh yêu cầu tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trong việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm tăng cường công tác quản lý khu bảo tồn biển trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 29 của Thủ tướng Chính phủ….

PL


(0) Bình luận
Bài liên quan
Bảo tồn biển Phú Quý và Cù Lao Câu: Nhìn từ góc độ phát triển du lịch
BT- Bình Thuận có 2  khu bảo tồn biển là Cù Lao Câu (Tuy Phong) và huyện đảo Phú Quý, trong số 16 khu bảo tổn biển của quốc gia. Bình Thuận đã và đang khai thác tiềm năng của 2 khu bảo tồn biển này để phát triển du lịch.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tăng cường công tác quản lý khu bảo tồn biển