Theo dõi trên

Tăng cường thực hiện nhiệm vụ xây dựng công an phường điển hình

31/07/2023, 05:23

Ngày 16/3/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 12 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và các văn bản của Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 14 về tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị…

Phấn đấu hoàn thành vào năm 2030

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các ngành đã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng Công an tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT). Riêng trong 6 tháng đầu năm 2023, tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh được kiềm chế và giảm sâu so với cùng kỳ (giảm 38 vụ, giảm 12,97%). Kết quả trên có những nỗ lực, đóng góp quan trọng của lực lượng Công an phường, nhất là trong phát huy vai trò nòng cốt tham mưu cho công an cấp trên, cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm ANTT, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

z4352902252462_3d02fd70bea04c39603804fec1c84a0b.jpg
Đại tá Lê Thanh Hùng – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Lực lượng Công an phường đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quản lý chặt chẽ địa bàn và các loại đối tượng; củng cố, xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần giữ vững ổn định tình hình ANTT tại cơ sở, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng lực lượng và tổ chức hoạt động của Công an phường vẫn còn hạn chế. Công tác nắm, dự báo tình hình, tham mưu giải quyết các vụ việc phức tạp về ANTT có lúc chưa kịp thời; hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Nguyên nhân của những khuyết điểm, hạn chế trên do ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của một số cán bộ, chiến sĩ Công an phường có lúc chưa cao; cơ sở vật chất, trụ sở làm việc của một số Công an phường chưa đảm bảo; biên chế, trang thiết bị, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ còn thiếu, một số đã lạc hậu…, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an phường.

z4352906167644_1750be860db4406ae97a70c1e3d4ee00.jpg
Hội nghị triển khai xây dựng Công an phường Phước Lộc điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị năm 2023.

Với quan điểm, công tác xây dựng Công an phường điển hình phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của cấp ủy; sự quản lý, chỉ đạo tập trung, thống nhất của chính quyền các cấp. Tỉnh yêu cầu phải phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và huy động sự tham gia tích cực của nhân dân; nâng cao năng lực, sức chiến đấu và trách nhiệm của lực lượng Công an phường trong đảm bảo ANTT. Phấn đấu trong năm nay xây dựng thành công ít nhất 1 công an phường điển hình. Từ năm 2024 trở đi xây dựng thành công thêm từ 2 – 4 đơn vị Công an phường điển hình/năm, để đến năm 2030 đảm bảo 19/19 Công an phường đạt các tiêu chí đơn vị điển hình.

Công an phường phải tinh nhuệ, hiện đại

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chọn và mở các hội nghị triển khai xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị năm 2023 đối với Công an phường Lạc Đạo, Phú Trinh (TP. Phan Thiết) và phường Phước Lộc (thị xã La Gi). Tại các hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp không để xảy ra tội phạm từ nghiêm trọng trở lên, kéo giảm ít nhất 6% tội phạm về trật tự xã hội so với năm trước; đảm bảo 100% tin báo tố giác của người dân được tiếp nhận, xử lý. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cán bộ chiến sĩ Công an phường phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ đúng tác phong, lễ tiết, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cải cách hành chính vì nhân dân phục vụ.

z4352898545278_5e3350c735e35044acb79ac2510df357.jpg

Để đạt mục tiêu đề ra của Nghị quyết số 14, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác xây dựng công an phường điển hình. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị về nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong đảm bảo ANTT; xây dựng lực lượng công an phường thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tăng cường giám sát, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị, thực hiện nghiêm các quy định về xây dựng tổ chức đảng và đảng viên.

Đảng ủy Công an tỉnh phải lãnh đạo, chỉ đạo Công an các đơn vị, Công an thành phố Phan Thiết và Công an thị xã La Gi nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ANTT của Công an phường. Trọng tâm là chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo sát tình hình; phối hợp đấu tranh ngăn chặn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng trên địa bàn. Triển khai các biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, nhất là cờ bạc, ma túy, mại dâm, cho vay nặng lãi... tại địa phương. Tăng cường quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, kịp thời phát hiện những đối tượng có khả năng phạm tội để có biện pháp quản lý, giáo dục, răn đe hiệu quả; làm tốt công tác quản lý, giáo dục đối tượng tù tha về, sau cai nghiện, giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng để hạn chế tái nghiện, tái phạm tội.

Song song đó, cần đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân bảo đảm thiết thực với điều kiện thực tế của từng phường. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, xây dựng khu dân cư, phường đạt chuẩn “An toàn về ANTT”. Xây dựng lực lượng công an phường theo đúng mô hình tổ chức, đủ biên chế; có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ. Tiếp tục bố trí biên chế cho công an phường, ưu tiên tăng cường cán bộ có năng lực, trình độ nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức để đáp ứng các yêu cầu công tác tại địa bàn cơ sở...

LÊ PHÚC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Xây dựng Công an phường Phước Lộc điển hình, kiểu mẫu về ANTT
BTO-Chiều 17/5, tại Công an thị xã La Gi, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng Công an phường Phước Lộc, thị xã La Gi là điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự (ANTT) và văn minh đô thị năm 2023.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tăng cường thực hiện nhiệm vụ xây dựng công an phường điển hình