Theo dõi trên

Tăng cường xây dựng tổ chức Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

21/03/2024, 05:29

Tiếp tục tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (DNNKVNN) và nâng cao chất lượng đội ngũ đoàn viên, hội viên trong giai đoạn mới là một trong những nhiệm vụ, giải pháp của Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các DNNKVNN của tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) trong năm 2024.

Triển khai nghiêm túc, hiệu quả

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Hoài Anh vừa ký chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các DNN KVNN của tỉnh với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 157-KH/TU, ngày 9/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

dang.jpg
Đồng chí Nguyễn Thanh Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Ban Chỉ đạo
chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo.

Theo đó Ban Chỉ đạo tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tỉnh, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh tiếp tục tuyên truyền, đẩy mạnh việc thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP, ngày 24/10/2014 của Chính phủ về quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; nội dung, nhiệm vụ cụ thể và trách nhiệm của các địa phương, cơ quan, đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra trong Kế hoạch số 157-KH/TU, ngày 9/9/2019 về thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân; Quy định số 2132-QĐ/TU, ngày 2/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập, tổ chức và quản lý tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong các loại hình doanh nghiệp; Kế hoạch số 117- KH/TU, ngày 14/12/2022 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và Kế hoạch số 07- KH/TW, ngày 17/8/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới và Hướng dẫn số 91-HD/BTGTU, ngày 23/9/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về đẩy mạnh tuyên truyền tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, Hướng dẫn số 95-HD/BTGTU, ngày 8/11/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới và Hướng dẫn số 05-HD/TU, ngày 20/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hướng dẫn kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng.

Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc

Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy địa phương tăng cường chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy bám sát kế hoạch, các chỉ tiêu, nhiệm vụ giao cho các cơ quan, đơn vị thành viên ban chỉ đạo cấp huyện; tăng cường tiếp xúc, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, những tâm tư, nguyện vọng đảng viên, đoàn viên, hội viên, lực lượng lao động đang làm việc tại các DNNKVNN để vận động, tạo sự đồng thuận của chủ doanh nghiệp về thành lập tổ chức Đảng, các đoàn thể, phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các DNNKVNN có đủ điều kiện. Chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội cấp mình tăng cường công tác tuyên truyền trên các mạng xã hội để người lao động trong các doanh nghiệp nắm, hiểu rõ quy định pháp luật về quyền lợi và nghĩa vụ của mình, về trách nhiệm của chủ doanh nghiệp đối với quyền lợi của người lao động theo Bộ luật Lao động, về trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động để không tạo ra điểm nóng, xảy ra xung đột giữa doanh nghiệp với người lao động và đình công, lãn công... Đồng thời tiếp tục tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các DNN KVNN và nâng cao chất lượng đội ngũ đoàn viên, hội viên trong giai đoạn mới. Định kỳ gặp gỡ, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với doanh nghiệp để nắm bắt tình hình và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ, đôn đốc các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ hoạt động, cải thiện đầu tư có hiệu quả; tiếp tục tạo điều kiện cho các tổ chức Đảng, đoàn thể ở các doanh nghiệp triển khai nhiệm vụ của mình bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ phù hợp điều kiện cụ thể từng doanh nghiệp; nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy, ban chấp hành các đoàn thể trong doanh nghiệp; tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho cấp ủy, ban chấp hành các đoàn thể trong các DNNKVNN. Tiếp tục tăng cường bồi dưỡng, tạo nguồn giới thiệu để tổ chức Đảng xem xét, kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân, công nhân, người lao động ưu tú trong các DNNKVNN vào Đảng.

Thường xuyên phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, năng suất chất lượng - hiệu quả trong doanh nghiệp, trong đó phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong, gương mẫu của đảng viên, đoàn viên, hội viên nhằm tuyên truyền, thu hút quần chúng tham gia tích cực, đạt hiệu quả, qua đó phát hiện những nhân tố tích cực giới thiệu cho tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội…

Trong năm 2024 phấn đấu thành lập mới 3 tổ chức Đảng; kết nạp mới từ 80 đảng viên trở lên. Phấn đấu thành lập mới 15 tổ chức công đoàn cơ sở. Thành lập mới 15 tổ chức cơ sở Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Phấn đấu thành lập mới 13 tổ chức Hội Phụ nữ ở những doanh nghiệp có đông lao động nữ nhưng chưa có tổ chức công đoàn. Thành lập mới ít nhất 1 tổ chức cơ sở Hội Cựu Chiến binh Việt Nam.

P.V


(0) Bình luận
Bài liên quan
Xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực
Năm 2023, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng quyết liệt, đồng bộ, đạt được nhiều kết quả toàn diện cả ở Trung ương và địa phương, cả trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước; góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường, củng cố thêm niềm tin của Nhân dân.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tăng cường xây dựng tổ chức Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước