Theo dõi trên

Thảo luận, cho ý kiến về việc thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV

08/10/2023, 06:38

Trong phát biểu bế mạc hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh yêu cầu "Thành lập các Tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng để các Tiểu ban này, nhất là Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Nhân sự, sớm đi vào hoạt động, đáp ứng tốt mục tiêu, yêu cầu đề ra". Theo đó trong ngày 7/10 - ngày làm việc thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về nội dung này.

Theo thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho biết, trong ngày làm việc thứ 6, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về việc quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2026-2031; thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận, cho ý kiến về các nội dung này.

ttxvn_ban_chap_hanh_trung_uong.jpg
Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII.

Cũng trong ngày làm việc thứ 6, dưới sự điều hành thảo luận của đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị - Thủ tướng Chính phủ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận về Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Liên quan đến công tác quy hoạch nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 8 vào ngày 2/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Quy hoạch cán bộ là khâu mở đầu, có ý nghĩa quan trọng, cơ sở để làm tốt đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ. Xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, ngày 7/7 vừa qua, căn cứ vào quy chế làm việc và Quy định số 50-QĐ/TW, ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ, Bộ Chính trị đã ban hành Kế hoạch số 17-KH/TW về xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trong đó xác định rõ các quan điểm, nguyên tắc; mục đích yêu cầu; tiêu chuẩn; số lượng và cơ cấu; đối tượng và độ tuổi; quy trình giới thiệu, phê duyệt quy hoạch và hồ sơ nhân sự; số lượng phát hiện, giới thiệu đưa vào quy hoạch...

Theo đó, thời gian qua, trên cơ sở phát hiện, giới thiệu của các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn hệ thống chính trị, Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã khẩn trương, nghiêm túc phối hợp với các cơ quan chức năng ở Trung ương rà soát, thẩm định, báo cáo Bộ Chính trị xem xét, cho định hướng hoàn thiện thêm một bước dự kiến quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV để trình Trung ương xem xét, cho ý kiến tại Hội nghị lần này.

BẢO NGỌC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Quân khu 7 kiểm tra công tác đảng, công tác chính trị tại Bình Thuận
Mới đây, Đoàn kiểm tra Quân khu 7 do Đại tá Trần Đức Thắng, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 7, làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ-CTCT) tại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Nổi bật
Chương trình Hành động số 88 -Ctr/TU: Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại gắn với xây dựng nền kinh tế phát triển năng động, bền vững
Huy động tối đa các nguồn lực tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội… Là một trong những quan điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XIV) trong Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 72-KL/TW, ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thảo luận, cho ý kiến về việc thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV