Thi đua quyết tâm đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm

05/07/2022, 15:03 - Lượt đọc: 366

BTO - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua quyết tâm đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của quê hương Bình Thuận.

  Đối tượng thi đua gồm các tập thể và cá nhân đang công tác, sinh sống trên địa bàn tỉnh có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của quê hương. 

 Trong đó có các nội dung thi đua như thi đua trong học tập, lao động, công tác, rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị, trí tuệ, gương mẫu, đề xuất đổi mới, sáng tạo có hiệu quả. Thi đua quyết tâm đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung. Thi đua trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, xuất phát từ yêu cầu, đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn, khuyến khích cán bộ có tư duy sáng tạo, đề xuất ý tưởng, các sáng kiến, giải pháp sáng tạo, cách làm đột phá, tháo gỡ, giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính sách, tập trung vào những vấn đề chưa được quy định hoặc đã có quy định nhưng không phù hợp với thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung...

 Tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẽ nhận được các hình thức khen thưởng như bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; giấy khen của sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh, doanh nghiệp, các huyện, thị, thành phố. Qua phong trào nhằm tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp chính quyền nhất là người đứng đầu, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng và đồng thuận trong xã hội để thực hiện có hiệu quả chủ trương của Bộ Chính trị, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, có bản lĩnh chính trị, trí tuệ, gương mẫu, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác đổi mới, sáng tạo dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm về sự phát triển của quê hương Bình Thuận.

T.LINH

Bài liên quan
Hàm Thuận Bắc: Quan tâm, chăm lo đời sống cho người nghèo
BTO - Từ năm 2019 đến nay ,Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong huyện đã vận động ủng hộ được số tiền hơn 2,7 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thi đua quyết tâm đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm