Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng (khóa XIII)

12/10/2022, 14:30 - Lượt đọc: 2,982

Sáng 12/10, đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành. Hội nghị được kết nối trực tuyến với các huyện, thị, thành ủy và Trường Chính trị tỉnh.

hinh-anh-hoi-nghi.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An cho biết, từ ngày 3 - 9/10/2022, tại thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ 6 để xem xét, thảo luận, cho ý kiến các tờ trình, đề án, báo cáo của Bộ Chính trị liên quan một số vấn đề lớn, cơ bản và quan trọng của đất nước. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì và có các bài phát biểu quan trọng khai mạc, bế mạc hội nghị.

hinh-anh-hoi-nghi-1.jpg
Đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo tại hội nghị. 

Cụ thể, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, xem xét, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, toàn diện vào các báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023 – 2025. Trên cơ sở phân tích, dự báo các khả năng có thể xảy ra, bám sát tình hình thực tiễn, Trung ương thống nhất ban hành kết luận về kinh tế - xã hội năm 2022 - 2023. Trong đó, xác định rõ quan điểm, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cơ bản, quan trọng và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho năm 2023, bảo đảm tính khả thi, đáp ứng được yêu cầu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước hàng năm, gắn với việc phòng chống, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia, Ban Chấp hành Trung ương coi quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, cơ bản, lâu dài. Trung ương yêu cầu nội dung của quy hoạch phải xác định rõ và đúng những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo; những mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu cần phấn đấu để đạt được; tập trung ưu tiên cho việc hình thành cơ bản bộ khung kết cấu hạ tầng quốc gia. Đẩy mạnh hoàn thiện việc cơ cấu lại nền kinh tế và không gian phát triển, bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; phát triển các vùng động lực, cực tăng trưởng quốc gia quan trọng để hình thành các đầu tàu lôi kéo sự phát triển của quốc gia. Hình thành và phát triển các hành lang kinh tế theo trục Bắc - Nam và trục Đông - Tây... Trên cơ sở đó, Trung ương thống nhất ban hành kết luận về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, Ban Chấp hành Trung ương Đảng yêu cầu bám sát quan điểm, tư tưởng chỉ đạo: Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực hiện nhất quán nguyên tắc tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân; bảo đảm yêu cầu thượng tôn Hiến pháp và pháp luật; bám sát thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông giữa đổi mới lập pháp, cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất cao ban hành Nghị quyết của Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khẳng định tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ; phát huy có hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Bí thư Tỉnh ủy cũng cho biết, tại hội nghị Trung ương 6, đã cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội bầu chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước và phê chuẩn các chức danh Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XV (dự kiến khai mạc vào ngày 20/10). Đặc biệt, lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành xem xét, quyết định để cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đối với một số ủy viên Trung ương Đảng... 

Có thể nói, thông qua hội nghị quán triệt, cán bộ, đảng viên đã nâng cao nhận thức và tư tưởng, hành động. Từ đó tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

NGỌC DIỆP, ẢNH NGỌC LÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: 
Bốc thăm ngẫu nhiên để xác minh kê khai tài sản, thu nhập năm 2022
BTO- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận vừa tổ chức cuộc họp bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 đối với các cơ quan khối Đảng của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối và 3 huyện. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thanh tra tỉnh đến dự và chứng kiến.
Nổi bật
Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp phiên thứ 4
BTO-Sáng 29/3, đồng chí Dương Văn An – Ủy viên BCH Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chủ trì phiên họp thứ 4 của BCĐ để thảo luận về kết quả công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm trong quý II và cho ý kiến vào một số nội dung thuộc thẩm quyền.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng (khóa XIII)