TIÊU CHÍ Y TẾ XÃ

Đến năm 2030: 100% số xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã
10 tháng trước Đời sống
UBND tỉnh Bình Thuận vừa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO