Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận năm 2023

12/01/2023, 15:41 - Lượt đọc: 4,332

BTO- Sáng 12/1, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023.

Dự Hội nghị có các đồng chí Dương Văn An – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đoàn Anh Dũng –Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Đ.Hòa)

Theo Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023 xác định: Đây là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. HĐND tỉnh đã thông qua nhiệm vụ chung của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 là: “Thực hiện đầy đủ, kịp thời các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 6 Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy (khóa XIV) đã ban hành. Tập trung triển khai các nhiệm vụ, các công trình, dự án có tính đột phá, tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tạo sự đồng thuận xã hội. Rà soát, sử dụng, phân bổ các nguồn lực hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2023.”.

Năm 2023, tỉnh phấn đấu thực hiện đạt và vượt 17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra. Cụ thể, phấn đấu Tổng sản phẩm nội tỉnh GRDP tăng 7,2%, Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội 6,8%, kim ngạch xuất khẩu đạt 974 triệu USD, thu ngân sách nhà nước 10.006 tỷ đồng... UBND tỉnh đề ra 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2023. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành và địa phương bám sát, thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn theo tinh thần chủ đề điều hành của Chính phủ “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”. Tập trung thực hiện tốt chủ đề năm 2023 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy: “Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp” gắn với tổ chức tốt Năm Du lịch quốc gia 2023 tại Bình Thuận; vận động toàn dân nâng cao ý thức, trách nhiệm chung tay giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Bình Thuận tập trung tổ chức tốt Năm Du lịch quốc gia 2023 (Ảnh Đ.Hòa)

Tại cuộc họp các đại biểu đã đóng góp ý kiến đề xuất giải pháp,  kiến nghị tập trung các nội dung về quan tâm xử lý tốt vấn đề rác thải tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp tổ chức tốt Năm Du lịch quốc gia 2023 tại Bình Thuận; đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất làm cơ sở thu tiền sử dụng đất của các dự án đầu tư…

Đồng chí Dương Văn An – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh Đ.Hòa)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An yêu cầu đội ngũ cán bộ công chức, cơ quan đơn vị, địa phương trong quá trình tham mưu, giải quyết công việc và triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ phải lấy lợi ích của tỉnh, tập thể, lợi ích đất nước, nhân dân lên trước hết. Bí thư Tỉnh ủy lưu ý chỉ còn 3 năm nữa kết thúc nhiệm kỳ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đặt ra GRDP tăng trưởng 7-7,5%… phải cố gắng phấn đấu để thúc đẩy tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt mức cao hơn để bù đắp lại sự sụt giảm của năm 2021 để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (2020 – 2025) đề ra. Nhấn mạnh năm 2023, Bình Thuận đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia, đây là cơ hội xây dựng, quảng bá hình ảnh du lịch của tỉnh, đồng thời xây dựng quảng bá Bình Thuận một vùng đất giàu tiềm năng về phát triển du lịch và nhiều lĩnh vực khác. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn đây không phải là việc riêng mà là công việc chung của cả tỉnh. Từng sở, ban, ngành, từng địa phương phát huy trách nhiệm trong việc huy động sự tham gia của người dân, doanh nghiệp cho có hiệu quả. Cùng với đó, các địa phương vận động toàn dân thực hiện chủ đề năm 2023 là giữ gìn bảo vệ môi trường thực sự xanh sạch đẹp. Tiếp tục quan tâm thúc đẩy đầu tư công, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Cán bộ các cấp phải đồng hành cùng doanh nghiệp, đừng làm khó doanh nghiệp, xem tài sản, dự án của doanh nghiệp là tài sản của tỉnh nhà, bởi nó tạo ra thu nhập, công ăn việc làm cho người dân trong tỉnh. Phải xem doanh nghiệp là đối tượng chúng ta phục vụ có như vậy mới nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, giúp doanh nghiệp hoạt động tốt hơn. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, chú ý phát triển văn hóa xã hội, nâng cao tinh thần trách nhiệm không chủ quan phòng chống dịch Covid -19; thực hiện tốt 3 chương trình quốc gia, tiếp tục phát huy giữ vững quốc phòng an ninh chính trị, trật tự an ninh xã hội trên địa bàn...

Đồng chí Đoàn Anh Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy,  Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị (Ảnh Đ.Hòa)

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng thay mặt UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An và sẽ cụ thể hóa, bổ sung vào chương trình hành động, chỉ đạo các sở, ngành và địa phương để tập trung thực hiện trong năm 2023. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương tập trung thực hiện tốt 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trình hành động của UBND tỉnh. Đồng thời, lưu ý thêm một số nội dung và giải pháp quan trọng phải tập trung thực hiện thật tốt để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

T.DUYÊN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội
Tăng cường đầu tư công và thu hút nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, kể cả hạ tầng công nghệ số. Đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận năm 2023