TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Hàm Thuận Nam: 
Đào tạo nghề cho gần 5.400 lao động nông thôn
2 năm trước Xã hội
Thực hiện Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT), 10 năm qua, huyện Hàm Thuận Nam đã tổ chức đào tạo nghề cho gần 5.400 học viên, trong đó Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện tổ chức mở được 68 lớp với gần 2.000 học viên.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO