Theo dõi trên

UBND tỉnh bãi bỏ một loạt quyết định không còn phù hợp

01/04/2024, 14:37 - Lượt đọc: 14,274

BTO-Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng vừa ký quyết định bãi bỏ một loạt quyết định và chỉ thị không còn phù hợp theo đề nghị của Sở Tư pháp.

Theo đó, một loạt quyết định và chỉ thị được bãi bỏ gồm, Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 107/2006/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh về việc quy định chính sách thu hút bác sỹ về công tác tại Trạm y tế xã và Phòng khám đa khoa khu vực.

Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày 5 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007 - 2013.

Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tuyển chọn và quản lý ứng viên của Đề án đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài giai đoạn 2007 -2013 của tỉnh Bình Thuận.

Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 3 tháng 3 năm 2010 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển chọn và quản lý ứng viên của Đề án đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài của tỉnh giai đoạn 2007 - 2013 ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2007 của UBND tỉnh.

Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2010 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2007 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tuyển chọn và quản lý ứng viên của Đề án đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài và Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 3 tháng 3 năm 2010 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển chọn và quản lý ứng viên của Đề án đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài.

Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 1 năm 2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực và chính sách luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

11-24-51-02-11-2023-34.jpg
Ảnh minh họa

Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế bảo vệ môi trường nước lưu vực sông La Ngà trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Đề án đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài của tỉnh giai đoạn 2007-2013 ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày 5 tháng 4 năm 2007 của UBND tỉnh.

Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh về việc quy định chính sách trợ cấp kinh phí đối với người được cử đi học theo Đề án đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài giai đoạn 2007-2015 của tỉnh.

Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh về việc quy định nội dung và mức chi cho người làm công tác kiêm nhiệm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định việc lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh về việc quy định chế độ kiêm nhiệm công tác và tổ chức các lớp phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về thu thập, đăng ký, lưu trữ, công bố và khai thác thông tin về khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 18/2017/QĐ -UBND ngày 12 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định việc lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh.

Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Điều 3 Chương I Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh.

Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 10 tháng 2 năm 2020 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực và chính sách luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

Chỉ thị số 03/2013/CT-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh về nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

NINH CHINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
UBND tỉnh bãi bỏ 3 quyết định và một phần các quyết định
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 09/2024/QĐ-UBND, ngày 18/3/2024 về việc bãi bỏ các quyết định của UBND tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh quyết định bãi bỏ toàn bộ 3 quyết định, và một phần các quyết định gồm:
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
UBND tỉnh bãi bỏ một loạt quyết định không còn phù hợp