Văn phòng Tỉnh ủy: Xứng đáng là cơ quan tham mưu đắc lực của Tỉnh ủy

19/01/2022, 06:45 - Lượt đọc: 1,734

BT- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng... cho nên phải luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật”.

Trong tình hình hiện nay, lời dạy của Bác càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết, đó vừa là lời căn dặn sâu sắc, vừa là kim chỉ nam để Văn phòng Tỉnh ủy hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

van-phong.jpeg
Văn phòng Tỉnh ủy khen thưởng các cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2021.

Tích cực trong tham mưu

Văn phòng Tỉnh ủy hiện có 5 phòng chuyên môn với 53/56 biên chế (không tính các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy) và 1 đơn vị sự nghiệp là Khách sạn Đồi Dương. Với nhiều sự kiện lớn, hệ trọng của đất nước, của tỉnh trong năm 2021, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao. Nổi rõ nhất là nhóm công việc tham mưu lãnh đạo triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Bên cạnh đó, trước tác động của dịch Covid-19 ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân trong tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo kịp thời các biện pháp để khống chế, khoanh vùng không để dịch Covid-19 lây lan ra diện rộng. Nhờ đó, Bình Thuận thực hiện thành công “mục tiêu kép”, đến thời điểm này tỉnh đang là vùng xanh. Ngoài ra, chất lượng tham mưu, phục vụ tiếp tục được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy.

Đặc biệt, trong công tác tham mưu, tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy đã phối hợp tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gần 190 hội nghị, cuộc họp, các buổi làm việc chu đáo. Đồng thời, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo một số dự án đầu tư được dư luận xã hội quan tâm. Tổ chức đi khảo sát thực địa và báo cáo, đề xuất hướng xử lý các vấn đề liên quan theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Cùng với đó, Văn phòng Tỉnh ủy đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, vận hành có hiệu quả Trung tâm Tích hợp dữ liệu Tỉnh ủy phục vụ dùng chung cho các cơ quan của Tỉnh ủy theo mô hình dữ liệu 2 cấp (Trung ương và tỉnh)…

Dù khối lượng công việc nhiều, nhưng đội ngũ cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy luôn xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, tự phấn đấu, rèn luyện, phát huy năng lực, chủ động, tích cực trong tham mưu, phục vụ, từng bước chuyên môn hóa, cải tiến lề lối làm việc bảo đảm chặt chẽ, khoa học và đạt hiệu quả cao. Mối quan hệ phối hợp công tác giữa Văn phòng Tỉnh ủy với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, các đơn vị trong và ngoài tỉnh ngày càng chặt chẽ, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và các hoạt động của cấp ủy tỉnh ngày càng toàn diện và đạt nhiều kết quả tích cực.

Chuyên nghiệp hóa công tác văn phòng

Trước yêu cầu nhiệm vụ chính trị đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng, Văn phòng Tỉnh ủy sẽ phát huy truyền thống “Trung thành, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo”, không ngừng đổi mới tác phong công tác, lề lối làm việc khoa học và nâng cao năng lực công tác. Bên cạnh đó, chú ý nâng cao chất lượng và từng bước chuyên nghiệp hóa công tác văn phòng. Trong đó, trọng tâm tham mưu, phục vụ tốt các hội nghị quán triệt, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận... của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các cuộc họp, làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy. Theo dõi, đôn đốc, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về tình hình, kết quả thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch, chỉ thị, kết luận… của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tình hình, kết quả thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy. Mặt khác, phối hợp với các cấp, các ngành nắm bắt thông tin kịp thời phục vụ sự chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt công tác của Thường trực Tỉnh ủy…

Song song đó, tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên. Từng cá nhân cán bộ, công chức xây dựng kế hoạch hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước năm 2022 đã phát động và đăng ký nội dung thi đua, gắn với biện pháp đổi mới tác phong, lề lối làm việc theo hướng khoa học, sáng tạo, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, không để tồn việc, sót việc, trễ việc…

KIM ANH

Bài liên quan
Đầu tư dự án khối nhà làm việc Văn phòng Tỉnh ủy
BT- HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp chuyên đề lần 9 đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án khối nhà làm việc Văn phòng Tỉnh ủy và chỉnh trang một số hạng mục Trụ sở Tỉnh ủy. Theo đó, sẽ xây mới khối nhà làm việc 3 tầng (1 trệt, 2 lầu), tổng diện tích sàn khoảng 2.300m2; Cải tạo công năng khối phòng họp Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Cải tạo khối nhà làm việc hiện hữu của Văn phòng Tỉnh ủy; cải tạo 5 phòng làm việc của khối nhà làm việc của các Ban của Tỉnh ủy; Đầu tư bổ sung trang thiết bị công trình và các hạng mục phụ trợ khác. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án gần 40 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Văn phòng Tỉnh ủy: Xứng đáng là cơ quan tham mưu đắc lực của Tỉnh ủy