Theo dõi trên

Xây dựng thế hệ thanh niên phát triển toàn diện

08/04/2024, 05:14

Trước yêu cầu mới của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, đòi hỏi cần phát huy hơn nữa vai trò, sứ mệnh của thanh niên trên các mặt trận xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, mới đây UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Thuận năm 2024. Theo đó, chương trình nhấn mạnh việc thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nguồn lực con người, đồng thời khẳng định, thanh niên cần phát huy vai trò là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chương trình đã đề ra 6 mục tiêu cụ thể gồm: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên; giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng, tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho thanh niên; nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên và phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

z4391373040614_e5063d3193dcb73daed39d126ae3cc08.jpg
Thanh niên chủ động, tích cực tham gia vào công cuộc chuyển đổi số.

Chương trình nêu rõ, hàng năm 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến, học tập nghị quyết của các cấp ủy, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 80% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ trung học phổ thông và tương đương; 70% thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt trình độ trung học cơ sở. Tăng 15% số thanh niên được ứng dụng, triển khai ý tưởng sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và đời sống; tăng 15% số công trình khoa học và công nghệ do thanh niên chủ trì; tăng 10% số thanh niên làm việc trong các tổ chức khoa học, công nghệ (so với năm 2023). Phấn đấu 80% thanh niên được tư vấn hướng nghiệp và việc làm; 60% thanh niên được đào tạo nghề gắn với tạo việc làm, ưu tiên việc làm tại chỗ; có ít nhất 14.000 thanh niên được giải quyết việc làm. Ít nhất 50% thanh niên sử dụng thành thạo các phương tiện kỹ thuật số phục vụ mục đích giao tiếp, truyền thông, kinh doanh trên nền tảng kinh tế số. 100% thanh niên trong độ tuổi quy định của pháp luật, có đủ năng lực, hành vi dân sự sẵn sàng tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự và lực lượng dân quân tự vệ…

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu trên, các cơ quan, đơn vị cần xây dựng kế hoạch thực hiện lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác năm của cơ quan, đơn vị mình, đồng thời chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên của tỉnh năm 2024. Trong đó, tập trung giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng; tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao. Bên cạnh đó, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh cho thanh niên, nâng cao thể chất và tinh thần, kỹ năng sống lành mạnh, kiến thức về giới và sức khỏe sinh sản cho thanh niên. Huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển thanh niên cũng như tạo điều kiện để nâng cao nhận thức của thanh niên về hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả, tham gia các hoạt động hợp tác, giao lưu trong nước và quốc tế về thanh niên.

NGỌC HÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tuổi trẻ Phan Thiết giúp dân chuyển đổi số
Bằng sức trẻ, sự năng động và sáng tạo thời gian qua, đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố Phan Thiết đã phát huy vai trò của tuổi trẻ trong việc tích cực tham gia vào công cuộc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số. Một trong những điểm nhấn của hoạt động này đó là các bạn trẻ đã thường xuyên xuống địa bàn để hỗ trợ, hướng dẫn người dân tiếp cận và hội nhập quá trình chuyển đổi số.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xây dựng thế hệ thanh niên phát triển toàn diện