Theo dõi trên

Bắc Bình: Thu ngân sách vượt xa dự toán năm

29/12/2022, 05:19

Thu ngân sách huyện Bắc Bình năm 2022 ước thực hiện 400 tỷ đồng, vượt 122% dự toán tỉnh giao, tăng 70% so năm 2021 cho thấy bước tiến khả quan về nguồn thu ngân sách năm nay.

Huyện Bắc Bình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 trong điều kiện kinh tế của huyện vẫn còn rất nhiều khó khăn: Năng suất, chất lượng và sức mua bán các sản phẩm chủ yếu của địa phương còn thấp. Giá nông sản không ổn định, nhất là thanh long, thu hút đầu tư phát triển vẫn còn hạn chế, tình hình thiên tai và biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp... Cùng với đó, một số chính sách thuế thay đổi cũng ảnh hưởng đến số thuế phải nộp ngân sách nhà nước.

Tình hình sản xuất kinh doanh phục hồi tích cực tác động thu ngân sách huyện Bắc Bình. (Ảnh Đ.Hòa)

Để hoàn thành thu đạt và vượt dự toán 180 tỷ đồng do tỉnh giao, ngay từ đầu năm toàn huyện nói chung và ngành thuế nói riêng đã nỗ lực, chủ động đề ra các giải pháp điều hành thu ngân sách cụ thể, có hiệu quả. Trong đó, tập trung vào các nguồn thu trọng điểm, số thu chiếm tỷ trọng lớn, khai thác các nguồn thu từ xây dựng cơ bản vãng lai, đẩy mạnh xử lý nợ đọng. Nhờ vậy, kết quả có 8/10 khoản thu ngân sách nhà nước vượt so với dự toán HĐND huyện giao gồm: Thu ngoài quốc doanh (vượt 148%); thuế thu nhập cá nhân (vượt 200%), thu trước bạ (vượt 193%), thu phí - lệ phí (vượt 11,4%), thu tiền thuê đất, mặt nước (vượt 137,5%), thu khác ngân sách (vượt 81,8%), thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (vượt 33,3%) và thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp vượt 10%. Có 2/10 khoản thu ngân sách nhà nước không đạt là: Thu tiền sử dụng đất đạt 70,2% và thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác đạt 80% dự toán.

Lý giải về mức vượt thu ấn tượng trong năm nay, theo đánh giá của Chi cục Thuế khu vực Bắc Bình - Tuy Phong: Thu ngân sách nhà nước huyện đạt cao là nhờ sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo huyện, sự phối hợp tốt của các đoàn thể, cơ quan, đơn vị và sự nỗ lực của ngành thuế trong việc triển khai thực hiện các giải pháp thu ngân sách nhà nước. Tín hiệu tích cực là tình hình kinh tế trong nước và địa phương có xu hướng tích cực, dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có sự phục hồi, nhu cầu mua sắm của người dân tăng. Các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đã và đang phát huy tác dụng tốt, các doanh nghiệp đã có sự tăng tốc hoạt động sản xuất kinh doanh, tiến độ giải ngân vốn đầu tư được đẩy mạnh... đã góp phần tăng thu các khoản thuế, phí và lệ phí từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022.

Với kết quả thu ngân sách trong năm nay sẽ giúp địa phương có thêm nguồn lực nhằm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội... Năm 2023, dự kiến huyện Bắc Bình được giao dự toán thu ngân sách là: 295 tỷ đồng, bằng 73,75% so với ước thực hiện năm 2022 và tăng 63,89% so dự toán năm 2022. Cụ thể, thu ngoài quốc doanh 140 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân 49 tỷ đồng, thu trước bạ 15 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 57 tỷ đồng… Toàn huyện đang nỗ lực phấn đấu với quyết tâm đạt và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023. Đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, tăng cường công tác kiểm tra thuế, quản lý, khai thác nguồn thu, chống thất thu thuế, tập trung xử lý nợ đọng thuế…

C.TƯỜNG


(0) Bình luận
Bài liên quan
Bắc Bình bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp
Trên địa bàn huyện Bắc Bình có 4 cụm công nghiệp, với tổng diện tích 122 ha, nhưng chỉ có Cụm công nghiệp Sông Bình có chủ đầu tư xây dựng các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật, còn lại các cụm công nghiệp khác chưa có chủ đầu tư hạ tầng.
Nổi bật
Chương trình Hành động số 88 -Ctr/TU: Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại gắn với xây dựng nền kinh tế phát triển năng động, bền vững
Huy động tối đa các nguồn lực tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội… Là một trong những quan điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XIV) trong Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 72-KL/TW, ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắc Bình: Thu ngân sách vượt xa dự toán năm