BAN DÂN VẬN TRUNG ƯƠNG

Phát huy sức mạnh nhân dân từ bài học “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm”
18 ngày trước Chính trị
Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn nhận thức rõ vai trò, vị trí và tầm quan trọng của bài học “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm” và vấn đề phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Với phương châm “Mọi quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước phải phù hợp với lợi ích của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” đã góp phần tích cực ổn định tình hình tư tưởng, tạo sự đồng thuận ngày càng cao trong nội bộ và nhân dân.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO