Theo dõi trên

Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2023

20/05/2024, 05:05

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh vừa thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký ban hành kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2023 sau khi căn cứ cứ nội dung kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023.

Nghiêm túc nhìn nhận hạn chế

Theo đó những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục, bao gồm: Tiến độ triển khai một số công trình trọng điểm của tỉnh còn chậm; những vướng mắc, bất cập trong công tác bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư, thu hồi đất, xác định giá đất cụ thể để tính tiền thu sử dụng đất chậm được tháo gỡ. Công tác quản lý đất đai, khoáng sản còn hạn chế; tình trạng lấn chiếm đất đai, khai thác, vận chuyển, mua bán khoáng sản trái phép vẫn còn diễn biến ở một số địa phương. Tình hình an ninh, trật tự, tội phạm hình sự, nhất là tội phạm công nghệ cao, mua bán, vận chuyển chất ma túy, trộm cắp, vỡ hụi… diễn biến phức tạp. Đội ngũ bác sĩ còn thiếu, cơ sở vật chất ngành y tế xuống cấp; thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế chưa được cung ứng kịp thời. Tình trạng đội ngũ giáo viên vừa thừa, vừa thiếu cục bộ còn xảy ra ở một số cấp học. Một số địa bàn nông thôn còn khó khăn về nước sạch. Một số địa phương, cơ sở không nắm chắc tình hình, xử lý vụ việc liên quan đến công tác tôn giáo không kịp thời. Công tác đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc, xuyên tạc, thù địch hiệu quả chưa cao, chưa có nhiều bài viết chuyên sâu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Việc kiện toàn cán bộ ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn khó khăn. Công tác quản lý đảng viên ở một số cấp ủy cơ sở chưa sâu sát, thiếu chặt chẽ. Chất lượng sinh hoạt chi, đảng bộ cơ sở chưa được đổi mới, nội dung sinh hoạt còn đơn điệu, nặng về chuyên môn. Tiến độ hoàn thành kiểm tra, giám sát một số nội dung của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp còn chậm so với chương trình, kế hoạch đề ra và chỉ đạo của cấp trên. Công tác khảo sát, nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên tại một số nơi chưa hiệu quả. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách thủ tục hành chính kết quả chuyển biến còn chậm, có mặt còn hạn chế. Kỷ cương, kỷ luật hành chính có lúc, có nơi chưa nghiêm. Tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức đùn đẩy công việc, né tránh trách nhiệm chưa có cải thiện.

z5454911734214_37d3a783afab029d07dc2e976a205c5d(1).jpg
Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp Tỉnh ủy.

Giải pháp khắc phục

Để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tích cực đổi mới sáng tạo, tiếp tục thực hiện các giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng thực chất hơn, nỗ lực giải quyết các điểm nghẽn, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế, bảo đảm cuộc sống nhân dân; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm có hiệu ứng lan tỏa, tạo ra đột phá cho phát triển kinh tế của tỉnh. Tăng cường xúc tiến, kêu gọi các nhà đầu tư có tiềm lực, kinh nghiệm để đầu tư các dự án công nghiệp có quy mô lớn, công nghệ hiện đại. Tập trung lãnh đạo hoàn thành sớm việc xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các dự án đủ điều kiện để tạo nguồn thu cho ngân sách tỉnh; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính đảm bảo hiệu quả, thực chất, lấy hiệu quả công việc, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, từng cán bộ; chỉ đạo thực hiện chủ đề của Tỉnh ủy năm 2024 Nâng cao năng lực cạnh tranh và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo Thông báo số 252-TB/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng; nhất là những nhiệm vụ chưa hoàn thành. Tiếp tục chú trọng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Chủ động thực hiện truyền thông chính sách; nghiên cứu ban hành quy chế xử lý sự cố truyền thông; nắm chắc tình hình tư tưởng trong nội bộ và dư luận xã hội, để kịp thời cung cấp thông tin chính thức, định hướng dư luận xã hội, tạo đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp tục củng cố, sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo phù hợp, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là trong quá trình thực hiện phương án điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Phan Thiết và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. Kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan từ tỉnh đến cơ sở; bổ sung các vị trí công tác còn khuyết, thiếu bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Tiếp tục đổi mới công tác dân vận, nắm chắc tình hình, tâm trạng, tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân và các vấn đề bức xúc trong nhân dân, các vụ việc phức tạp liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo để kịp thời giải quyết ổn định tình hình. Thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Tiếp tục chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động thiết thực, hiệu quả hơn, xây dựng nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, tham gia công tác xây dựng đảng, chính quyền, tăng cường các giải pháp củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Phát huy trách nhiệm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề tồn đọng, phức tạp, tăng cường giám sát, kiểm tra đôn đốc kết quả thực hiện.

Một trong những nội dung quan trọng của kế hoạch là “Đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 14-KL/TW, ngày 29/9/2021 của Bộ Chính trị và Nghị định số 73/2023/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đồng thời, quyết liệt thực hiện các giải pháp chấn chỉnh tình trạng cán bộ, công chức, viên chức né tránh trách nhiệm, đùn đẩy công việc. Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh tiêu cực. Tiếp tục chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật các vụ việc, vụ án, tham nhũng, tiêu cực; kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, những vụ việc bức xúc, dư luận quan tâm. Tăng cường công tác tự kiểm tra nội bộ...”.

THANH NHÀN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024): Lãnh đạo tỉnh và các đơn vị viếng Bác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan, đơn vị đã thành lập các đoàn để tổ chức Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2023