Báo cáo việc chuyển mục đích sử dụng 3 loại đất sang mục đích khác

24/11/2022, 05:25 - Lượt đọc: 1,368

Mới đây, Bộ Tài nguyên & Môi trường có Văn bản số 4596 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về cập nhật báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng 3 loại đất (trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng) thực hiện dự án.

Theo đó, Bộ Tài nguyên & Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bằng văn bản kể từ ngày 1/1/2020 đến ngày 30/6/2022. Bao gồm các nội dung như sau: Diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đã chuyển sang mục đích khác theo các quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án. Diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng chưa thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất, trong đó có diện tích đã quá thời hạn 3 năm kể từ ngày có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ mà chưa có quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án. Đồng thời, các tỉnh báo cáo kết quả thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ và kết quả xử lý các vi phạm (nếu có).

dsc05180.jpg

Trước đó, Bộ Tài nguyên & Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đã thẩm định dự án do UBND các tỉnh lập, trình Thủ tướng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án tại địa phương.

THỤY KHANH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Quy định chính sách khuyến khích và tôn vinh tập thể, cá nhân
Tại kỳ họp thứ 11 (chuyên đề) vào sáng 18/11, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về Quy định chính sách khuyến khích và tôn vinh tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Báo cáo việc chuyển mục đích sử dụng 3 loại đất sang mục đích khác