Theo dõi trên

Công tác kiểm tra góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

09/04/2020, 09:48

BT- Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo và hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, hệ thống tổ chức ủy ban kiểm tra và cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh không ngừng được xây dựng, củng cố và ngày càng hoàn thiện, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong từng nhiệm kỳ đại hội.

Từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong tỉnh đã quan tâm chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát ngày càng đi vào nề nếp, thể hiện tính chủ động, đồng bộ, chất lượng và hiệu quả cao hơn. Ủy ban kiểm tra các cấp đã tham mưu cho các cấp ủy tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các quyết định, quy định, quy chế, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát đối với hàng ngàn lượt tổ chức đảng và hàng ngàn đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc khắc phục những hạn chế, yếu kém qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Chỉ tính riêng nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra 5.841 lượt tổ chức đảng, 8.537 lượt đảng viên; kiểm tra tài chính đảng 107 tổ chức đảng và cơ quan tài chính đảng cùng cấp; kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí 1.744 lượt tổ chức đảng, đã đề nghị xử lý xuất toán, thu hồi tài chính và truy thu tiền đảng phí trên 466 triệu đồng. Đặc biệt, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 29 tổ chức đảng cấp dưới và 297 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Thi hành kỷ luật 9 tổ chức đảng với hình thức khiển trách 6, cảnh cáo 3, thi hành kỷ luật 545 đảng viên với các hình thức khiển trách 353, cảnh cáo 121, cách chức 26, khai trừ 45. Giám sát chuyên đề 2.902 lượt tổ chức đảng, 7.082 lượt đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã chủ động giáo dục, phòng ngừa; kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm, xử lý nghiêm những sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”. Nhờ đó, kỷ luật của Đảng, kỷ cương hành chính của Nhà nước được tăng cường, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, lòng tin của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, chính quyền tiếp tục được củng cố, sự đồng thuận trong xã hội ngày càng cao hơn.

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng còn một số vấn đề cần quan tâm. Một số ít cấp ủy cơ sở chưa quan tâm đúng mức đến công tác kiểm tra, giám sát; một số địa phương, đơn vị xây dựng nội dung, phân bổ thời gian thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát chưa phù hợp. Kết quả nắm bắt thông tin, phát hiện dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên còn hạn chế. Tiến độ giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kết luận một số vụ việc còn chậm. Một số nơi chưa chú ý đôn đốc, theo dõi đối tượng kiểm tra, giám sát chấp hành kết luận, thông báo sau kiểm tra, giám sát; một số tổ chức đảng chưa làm tốt công tác thẩm tra, xác minh dẫn đến kết luận có việc chưa chính xác, có trường hợp áp dụng hình thức kỷ luật chưa phù hợp.

Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm nêu trên chủ yếu là do một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa nhận thức đầy đủ về công tác kiểm tra, giám sát; chưa thể hiện quyết tâm cao. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở chưa được đào tạo căn bản, thường xuyên thay đổi nhưng chưa kịp thời kiện toàn, củng cố; phương pháp nghiên cứu, khảo sát, nắm bắt thông tin, phát hiện dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên chưa nhạy bén. Sự phối hợp cung cấp thông tin giữa các đơn vị có quy chế phối hợp chưa thường xuyên. Tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình của một số tổ chức đảng chưa cao. Cấp ủy cơ sở chưa chủ động tăng cường công tác tự kiểm tra, công tác giám sát tại cơ sở, dẫn đến có sai phạm kéo dài nhưng chậm được phát hiện xử lý.

Nhằm khắc phục những hạn chế, khó khăn, thực hiện có hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra trong thời gian tới, cần tiếp tục khẳng định kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ của toàn Đảng, trước hết là của cấp ủy và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các  cấp trong tỉnh. Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc (khóa XIII), nghị quyết Đại hội đảng các cấp trong tỉnh và các văn bản của Trung ương, nắm vững chủ trương đường lối đổi mới của Đảng để cụ thể hóa triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cho phù hợp với tình hình đặc điểm của tỉnh. Chủ động ban hành chương trình toàn khóa, kế hoạch năm về công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện đạt kết quả. Nâng cao hơn nữa chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát. Đầu tư nhiều hơn công tác nắm bắt thông tin, khảo sát tình hình và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; xử lý nghiêm minh, kịp thời các trường hợp vi phạm. Tăng cường chỉ đạo các cấp ủy đảng, ủy ban kiểm tra trực thuộc trong việc triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng. Trong đó đặc biệt quan tâm đối với những lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng như: đất đai, tài nguyên, khoáng sản, dự án, các hoạt động tài chính, đầu tư, công tác cán bộ, kê khai tài sản thu nhập. Chú trọng kiểm tra các đối tượng là cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các ngành, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý. Chú ý làm tốt giám sát việc thực hiện các kết luận, thông báo sau kiểm tra. Tăng cường sự chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng theo Quy định số 195-QĐ/TW, ngày 18/6/2019 của Ban Bí thư để tạo chuyển biến tích cực, rõ rệt hơn nữa trong toàn ngành. Phát huy tính chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cơ sở để kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những hạn chế, khuyết điểm ngay từ lúc mới phát sinh. Kịp thời củng cố, kiện toàn đội ngũ làm công tác kiểm tra đủ số lượng, đảm bảo chất lượng để hoạt động.

  HỮu Tùng(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Việc khắc phục sau sự cố sạt lở, tiến độ công trình trọng điểm được báo chí quan tâm phản ánh
BTO-Chiều 28/5, Ban Tuyên giao Tỉnh ủy phối hợp Hội Nhà báo tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 5/2024. Dự giao ban còn có lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh, UBND TP. Phan Thiết, đại diện Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Thuận, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công tác kiểm tra góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng