Theo dõi trên

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá

09/04/2024, 14:29

Căn cứ Công văn số 1141/UBND-KT V/v Kế hoạch tài chính năm 2024 ngày 29/3/2024 của UBND tinh Bình Thuận của Công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước.

Căn cứ Công văn số 4186/UBND-KT ngày 04/11/2021 của UBND tinh Bình Thuận về việc định giá bán đầu giá gỗ rừng trồng do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận quản lý.

Căn cứ Quyết định số 151/QÐ-CTLN ngày 02/4/2024 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận V/v giao chi tiêu kể hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2024.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá gỗ rừng trồng như sau:

1.Thông tin tài sản bán đấu giá:

1.1. Tên tài sản: rừng trồng Bạch đàn 2020, BÐTSC 2019, 2020 tại khu vực:

Tiểu khu 287A, NQH: xã Hàm Kiệm-Hàm Thuận Nam; Tiểu khu 287B, NQH; xã Hàm Cuờng, huyện Hàm Thuận Nam; Tiểu khu 284, 285, NQH: xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam.

- Diện tích thiết kế: 106,61 ha, Diện tích khai thác 102,13

- Loài cây: Bạch đàn 2020, Bạch đàn TSC 2019, 2020.

1.2 Tên tài sản: rừng trồng Bạch đàn TSC 2019 và keo lai 2015 tại khu vực:

Tiểu khu 388, 398B, 413 xã Tân Bình; Tiểu khu 412A xã Tân Xuân thị xã La Gi, huyện Hàm Tân, Bình Thuận.

- Diện tích thiết kế: 100,37 ha; Diện tích khai thác: 100,67 ha

- Loài cây: Bạch đàn TSC 2019, keo 2015

2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá:

- Tổ chức thẩm định giá phải đảm bảo điều kiện hoạt động của doanh nghiệp và chi nhánh thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản do đơn vị có tài sản quyết định.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

- Địa điếm nộp: Tại Văn phòng Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận. Số 30 Yersin, phường Phú Trinh, TP. Phan Thiết, tinh Bình Thuận.

- Thời gian: nộp hồ sơ hồ sơ năng lực, biểu phí giá và các giấy tờ liên quan khác trong vòng 03 ngày kể từ ngày phát hành thông báo.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận thông báo để các Tổ chức Thẩm định giá biết và nộp hồ sơ.

Chủ tịch Công ty

Lê Ngọc Cường

.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá