CỤM CÔNG NGHIỆP HÀM ĐỨC

Hàm Thuận Bắc: Phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển bền vững
3 tháng trước Xã hội
Quan điểm và mục tiêu xuyên suốt trong chỉ đạo, điều hành của huyện Hàm Thuận Bắc trong năm 2023 là thường xuyên theo dõi, bám sát các công việc, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Huyện ủy và HĐND huyện giao. Từ đó tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, linh hoạt những vấn đề phát sinh, phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra…
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO