Theo dõi trên

Đại hội công đoàn các cấp: Tổ chức với tinh thần dân chủ, đổi mới

26/05/2022, 05:17

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị 19-CT/TU về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Bình Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trong đó, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn. Lãnh đạo, chỉ đạo ban chấp hành công đoàn cùng cấp chuẩn bị chu đáo nội dung và nhân sự. Cụ thể, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ cần đánh giá đúng thực trạng tình hình, phong trào công nhân và kết quả hoạt động của tổ chức công đoàn trong 5 năm qua; khẳng định kết quả đạt được, chỉ rõ khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ mới phải bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết đại hội Đảng bộ cùng cấp, định hướng chỉ đạo của công đoàn cấp trên, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và thực tiễn đời sống của lực lượng công nhân, người lao động.

dscn9388.111111.jpg
Tháng Công nhân năm 2022, Liên đoàn Lao động Bình Thuận đã quan tâm, chia sẻ với những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn (ảnh minh họa)

Các hoạt động của công đoàn phải khơi dậy ý chí, khát vọng, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc; bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, trình độ, kỹ năng, tác phong công nghiệp, hiểu biết pháp luật, kỷ luật lao động cho đoàn viên và người lao động; nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Chủ động, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của giai cấp công nhân. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, coi trọng xây dựng và tạo nguồn cán bộ công đoàn các cấp, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên và hoạt động của các công đoàn cơ sở, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn và tham gia làm tốt công tác bồi dưỡng công nhân lao động, đoàn viên công đoàn ưu tú, tạo nguồn cho Đảng xem xét, kết nạp trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Về công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy; tuân thủ nguyên tắc, quy trình, quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ban chấp hành công đoàn phải đảm bảo tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức, có uy tín và năng lực thực tiễn; có số lượng, cơ cấu hợp lý, đảm bảo tính kế thừa, phát triển; chú trọng cán bộ trẻ, cán bộ nữ được rèn luyện qua thực tiễn phong trào.

Đại hội công đoàn các cấp trong tỉnh được tiến hành với tinh thần dân chủ, đổi mới, đoàn kết, trách nhiệm, đảm bảo đúng tiến độ, an toàn, phù hợp với yêu cầu thích ứng linh hoạt và thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Đại hội công đoàn cấp cơ sở hoàn thành trước 31/5/2023, đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành trước 31/7/2023 và Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 hoàn thành trước 31/10/2023.

THÙY LINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới
Chiều ngày 7/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chương trình hành động số 02/CTr-BCH, số 20-CTr/TU và số 06/CT-LĐLĐ của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh về thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại hội công đoàn các cấp: Tổ chức với tinh thần dân chủ, đổi mới