Theo dõi trên

Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận

03/04/2024, 07:56 - Lượt đọc: 576

Trong thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (Ủy ban MTTQ) Việt Nam tỉnh đã tích cực triển khai xây dựng các hệ thống phần mềm ứng dụng chuyển đổi số nhằm đem lại tiện ích, giảm thời gian, chi phí góp phần thúc đẩy đổi mới phương thức hoạt động dựa trên công nghệ số và dữ liệu.

Xác định chuyển đổi số là tất yếu của xã hội phát triển và được thực hiện trên cả ba trụ cột gồm chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Ngay sau khi Tỉnh ủy khóa XIV ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã cụ thể hóa ban hành Kế hoạch hướng dẫn, chỉ đạo MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương tập trung tổ chức tuyên truyền nhằm huy động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đồng thuận hưởng ứng tham gia bằng các hành động cụ thể, thiết thực. Trọng tâm phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên Mặt trận các cấp trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Nhất là chủ động phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị ở địa phương để đảm bảo việc thực hiện Đề án 06 thông suốt, đạt hiệu quả; thành lập các tổ đến từng hộ gia đình tuyên truyền vận động người dân làm căn cước công dân, nâng cao ý thức chấp hành các quy định về cư trú, đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử VneID, thực hiện dịch vụ công trực tuyến; triển khai nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh…

e50920ef-ba45-4783-a146-efac4367b97f.jpeg
Phòng họp trực tuyến của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kết nối với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các ngành thông tin truyền thông các cấp tổ chức phát động hoạt động ra quân phổ biến, hỗ trợ người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số, thanh toán số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, chi trả trợ cấp xã hội, hỗ trợ an sinh xã hội; sử dụng chữ ký số điện tử cá nhân… Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức tập huấn chuyển đổi số cho 120 cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công tác mặt trận như sử dụng tối đa các kênh tuyên truyền như trang Website của MTTQ Việt Nam tỉnh, trang Fanpage, Zalo, Facebook trong hệ thống từ cấp tỉnh đến cơ sở để đăng tải, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống. Tính đến nay, trang Website của MTTQ Việt Nam tỉnh đã thực hiện được 1.254 bài viết, trang Fanpage của MTTQ tỉnh thường xuyên thu hút hàng ngàn lượt xem và chia sẻ thông tin. Qua đó, đã nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về hoạt động của MTTQ trên nền tảng mạng xã hội, cung cấp nguồn thông tin chính thống để định hướng dư luận xã hội, tích cực đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thù địch, góp phần tích cực tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng trong nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Song song đó, 10/10 cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện đã sử dụng chữ ký số và phát hành văn bản qua mạng theo quy định. Riêng cơ quan MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức số hóa 100% các văn bản, công văn đến, tiếp tục duy trì tỷ lệ số hóa 100% công văn đi... Phối hợp khai thác có hiệu quả phòng họp trực tuyến giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tỉnh ủy và các huyện, thị, thành ủy khi có yêu cầu, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp tiếp thu kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội sử dụng hiệu quả các ứng dụng dùng chung của tỉnh như phần mềm Quản lý văn bản và điều hành Lotus Notes 8.5; thư điện tử công vụ; phần mềm Quản lý cán bộ, công chức (MISA), phầm mềm kế toán (DAS); 100% cán bộ, công chức, người lao động sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để đăng nhập sử dụng Cổng Dịch vụ công tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia… góp phần thành công chung của tỉnh trong việc triển khai Đề án 06 “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.

Những kết quả bước đầu trong thực hiện chuyển đổi số của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã làm thay đổi nhận thức, tư duy, thay đổi nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống và cán bộ Mặt trận, giúp tiết kiệm thời gian, kinh phí, nhân lực. Đồng thời tạo sự lan tỏa nhanh, rộng của công tác tuyên truyền, các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên chủ trì, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ các cấp trong tỉnh, đáp ứng tốt yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

THANH THUỶ


(0) Bình luận
Bài liên quan
Chuyển đổi số trong giáo dục: Cơ hội và thách thức
Thời gian qua, ngành giáo dục tỉnh đã chú trọng ứng dụng chuyển đổi số vào công tác quản lý, dạy và học, góp phần cải thiện những phương pháp giảng dạy cũng như tạo môi trường học tập thuận tiện nhất. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận