Giáo dục về phòng, chống bạo lực gia đình

18/08/2016, 09:27 - Lượt đọc: 24

BT - Nhằm nâng cao nhận thức giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình để bảo vệ và phát huy những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; từ đó góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện. Sở GD & ĐT tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng nhu cầu của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, nhân viên, cha mẹ học sinh tại các cơ sở giáo dục trong việc giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng tài liệu tích hợp về phòng, chống bạo lực gia đình vào các môn học và hoạt động giáo dục, đào tạo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giảng dạy theo các tài liệu tích hợp, lồng ghép các nội dung giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình vào các môn học theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội…

T.H(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giáo dục về phòng, chống bạo lực gia đình