HỌC TẬP LÀM THEO BÁC

Học Bác để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh
17 ngày trước Chính trị
Qua 2 năm tiếp tục thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 - 2024; các cấp ủy đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 của Bộ Chính trị gắn kết chặt chẽ với các nghị quyết, quy định của Trung ương về xây dựng Đảng và các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO