Hưởng ứng cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

19/04/2022, 07:19 - Lượt đọc: 324

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh vừa có công văn yêu cầu LĐLĐ cấp huyện, công đoàn cấp ngành triển khai cuộc thi viết chính luận “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” lần thứ 2, năm 2022. Cuộc thi do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức.

Trong đó, tùy vào điều kiện thực tế tại mỗi cấp, ngành, địa phương, cơ sở, các cấp công đoàn tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia dự thi. Đồng thời yêu cầu mỗi Liên đoàn Lao động cấp huyện, công đoàn cấp ngành tham gia ít nhất 1 bài viết chất lượng.

Chủ đề bài dự thi tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, như: Giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đề xuất bổ sung, phát triển; chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; mô hình phát triển của Việt Nam hiện nay với các giá trị nổi bật (kết hợp hài hòa giữa ổn định và phát triển, lấy con người làm trung tâm, “không ai bị bỏ lại phía sau”, huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là sự tham gia của nhân dân); lý luận về đường lối đổi mới đất nước; bảo vệ, vận dụng và phát triển lý luận của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; những nội dung cốt lõi, nội dung mới của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các Hội nghị Trung ương khóa XIII; phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau dịch Covid-19; nhận diện và xây dựng luận cứ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội trên tất cả các lĩnh vực; tổng kết những kinh nghiệm quý, mô hình, cách làm hiệu quả và đề xuất giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

Cuộc thi nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong đời sống xã hội. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Cung cấp luận cứ khoa học và hình thành nguồn bài viết phong phú, có chất lượng, phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ, tuyên truyền đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII...

Các đơn vị tổng hợp bài viết (gồm bản in và file mềm) gửi về LĐLĐ tỉnh chậm nhất đến ngày 28/6/2022, để tổng hợp, lập hồ sơ gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo quy định.

T.ANH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Thí sinh Huỳnh Thế Thanh giành giải nhất Hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh
Chiều nay (6/12), Ban Tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh về tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 năm 2021 đã tổ chức bế mạc và trao giải.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hưởng ứng cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng