Theo dõi trên

Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Đề án vị trí việc làm

08/12/2023, 14:14 - Lượt đọc: 1,476

BTO-Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm (VTVL) trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, diễn ra sáng 8/12 ở Hà Nội.

Tại điểm cầu Bình Thuận, đồng chí Đoàn Anh Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố tham dự.

181d5111017t3608l1-vna-potal-pho-thu-tu.jpg
Quang cảnh tại điểm cầu Hà Nội (Hình TTXVN)

Theo báo cáo, đến thời điểm này Chính phủ đã ban hành 2 Nghị định số 62 và 106 về VTVL và biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Các VTVL được xây dựng với mức độ khái quát cao theo chức năng nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực từ Trung ương đến địa phương, có tính đến mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động, phạm vi đối tượng phục vụ, quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ của công việc theo chức năng, nhiệm vụ tương ứng với từng ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức.

img_4476.jpg
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Bình Thuận

Các VTVL được thiết kế gắn với yêu cầu kết quả sản phẩm đầu ra theo từng chức năng, nhiệm vụ tương ứng với từng ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức sẽ góp phần thực hiện được 3 mục tiêu của việc xây dựng VTVL của hệ thống chính trị đó là: Đổi mới việc phân loại, đánh giá, tuyển dụng quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII. Cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm. Ngoài ra, kết quả xây dựng danh mục VTVL đối với khối cơ quan, tổ chức hành chính có 840 vị trí; khối cơ quan thuộc Chính phủ là 31 vị trí; 559 vị trí cho các đơn vị sự nghiệp công lập và 17 vị trí cho cán bộ, công chức cấp xã. Tuy nhiên, quá trình triển khai xây dựng, quản lý VTVL tại các cơ quan, đơn vị, lĩnh vực và địa phương còn gặp nhiều khó khăn, một số nội dung chưa đáp ứng với nhu cầu thực tế.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, địa phương đã thẳng thắn trao đổi, bày tỏ những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình xây dựng VTVL trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Nhiều vấn đề được các đại biểu quan tâm như: một số VTVL đang còn thiếu so với thực tế; cơ cấu VTVL cần phù hợp với đặc thù vùng miền, lĩnh vực; khó khăn trong việc xác định biên chế công chức, biên chế viên chức gắn với VTVL…

img_4475.jpg
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đánh giá cao những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng, quản lý VTVL trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế. Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp, ngành tiếp tục quán triệt các chủ trương, yêu cầu của việc xây dựng, quản lý VTVL theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, coi việc xây dựng và phê duyệt VTVL trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần hoàn thành để thực hiện việc trả lương theo VTVL đã được thông qua tại Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh và sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy định, hướng dẫn VTVL theo ngành, lĩnh vực, bảo đảm tính thống nhất, liên thông, đồng bộ trong hệ thống chính trị. Điều chỉnh kịp thời VTVL trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Đề án VTVL và phê duyệt VTVL gắn với cơ cấu công chức, cơ cấu viên chức theo VTVL trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý xây dựng Đề án VTVL trên cơ sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được cấp có thẩm quyền quyết định, bảo đảm phù hợp với hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực...

Theo kế hoạch đề ra, từ nay đến tháng 3/2024 sẽ hoàn thành việc xây dựng đề án và phê duyệt VTVL gắn với cơ cấu công chức, viên chức theo VTVL trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Từ tháng 4/2024 trở đi rà soát, hoàn thiện các quy định và điều chỉnh kịp thời VTVL trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập...

NGỌC DIỆP


(0) Bình luận
Bài liên quan
Bài phát biểu của Bí thư Tỉnh uỷ Dương Văn An tại kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh - Khóa XI
Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa XI) vừa tổ chức kỳ họp thứ 19 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, lĩnh vực tư pháp năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, đồng thời quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến sự phát triển tỉnh nhà. Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An đã có bài phát biểu quan trọng tại kỳ họp. Báo Bình Thuận trân trọng giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đến toàn thể cử tri và nhân dân tỉnh nhà.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Đề án vị trí việc làm