Kiểm soát thủ tục hành chính phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp

11/01/2023, 04:59 - Lượt đọc: 114

Thực hiện nghiêm, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kiểm soát TTHC theo chủ trương, định hướng được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra nhằm cải thiện môi trường kinh doanh; phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một trong những yêu cầu quan trọng của Chủ tịch UBND tỉnh tại kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2023.

Theo UBND tỉnh, thời gian qua tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, địa phương quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến công tác kiểm soát TTHC và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đem lại sự hài lòng cho tổ chức và công dân. Để tiếp tục giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong tiếp nhận và giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức, theo hướng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Mặt khác, nâng cao chất lượng và trách nhiệm của các cơ quan giải quyết TTHC; tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, kịp thời và chính xác trong giải quyết TTHC. Từ đó, góp phần tạo niềm tin, sự đồng thuận của xã hội với công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu năm 2023, các sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, định hướng về cải cách TTHC, kiểm soát TTHC theo quy định. Nâng cao chất lượng công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC.

3a777a4d-d123-4809-9ee4-1157876c821d.jpeg
Người dân đến làm hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương cần công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các TTHC áp dụng trên địa bàn tỉnh. Trong đó đảm bảo 100% danh mục các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý được Chủ tịch UBND tỉnh công bố phù hợp với quy định của Trung ương; 100% TTHC đã công bố được công khai theo quy định, có quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. Vận hành, tích hợp, khai thác, quản lý có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; đảm bảo 100% TTHC áp dụng trên địa bàn tỉnh được công khai trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và là thông tin chính xác để người dân, doanh nghiệp tra cứu, thực hiện các quy định về TTHC.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC. Trọng tâm là tập trung kiểm tra việc tiếp nhận và giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức; việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh. Kịp thời phát hiện những sai sót, hạn chế; xác định rõ nguyên nhân những sai sót, hạn chế và xử lý kịp thời theo quy định pháp luật.

Song song, tiếp nhận, giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh. Công khai, niêm yết, tuyên truyền, phổ biến cho người dân, doanh nghiệp về địa chỉ tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị về quy định hành chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo quy định. Đồng thời, củng cố, kiện toàn kịp thời và tập huấn bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho đội ngũ công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC (khi có sự thay đổi). Tổ chức khắc phục có hiệu quả các tồn tại, hạn chế đã chỉ ra qua kết quả khảo sát đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC. Mặt khác, chú trọng việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình và dịch vụ bưu chính công ích đáp ứng mục tiêu, yêu cầu chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh…

Phấn đấu đến năm 2025, 100% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC trước đó, mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết TTHC đang quản lý, hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ.

KIM ANH


(0) Bình luận
Bài liên quan

Lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp để đánh giá hiệu quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính
BTO- Nhấn mạnh tại Hội nghị chuyên đề về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp tổ chức vào sáng nay ( 15/9), Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phấn đấu nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền các cấp trong thực hiện TTHC, năm 2025 đạt hơn 90% mức độ hài lòng; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến…
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiểm soát thủ tục hành chính phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp