KINH TẾ TẬP THỂ

Vai trò của Hội Nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp
2 tháng trước Kinh tế
Bình Thuận được biếp đến là địa phương có diện tích đất nông nghiệp khá lớn với diện tích đất sản xuất nông nghiệp 356.746 ha, chiếm 44,91% diện tích đất tự nhiên của tỉnh. Với lợi thế như vậy, Bình Thuận đang là địa phương có điều kiện để phát triển toàn diện ngành nông nghiệp cả 3 lĩnh vực là trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản.
 • Kinh tế tập thể của tỉnh đã có bước phát triển về số lượng và chất lượng
  5 tháng trước Kinh tế
  Sáng 28/12, Ban chỉ đạo (BCĐ) Đổi mới phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết tình hình KTTT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Dự họp có 120 đại biểu là thành viên BCĐ đổi mới, phát triển KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh; đại diện Thường trực BCĐ các huyện, thị, thành phố; Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh và Chủ tịch HĐQT, Giám đốc các HTX, Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh.
 • Đề xuất các giải pháp thúc đẩy Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã
  5 tháng trước Kinh tế
  Sáng 25/12, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến “Giải pháp thúc đẩy thực hiện Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX”. Bà Cao Xuân Thu Vân – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Bình Thuận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải dự họp cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
 • Tập huấn các chủ trương chính sách pháp luật về kinh tế tập thể
  6 tháng trước Kinh tế
  Sáng 18/12, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh đã phối hợp Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tổ chức lớp tập huấn các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về kinh tế tập thể.
 • Tuy Phong: Phát triển kinh tế tập thể từ các mô hình tổ nghề nghiệp
  9 tháng trước Kinh tế
  Vốn được mệnh danh với “đặc sản” nắng gió, nhưng nhờ có nguồn nước thủy lợi, sự chịu thương, chịu khó của nông dân, đến nay vùng đất khô cằn của huyện Tuy Phong đang không ngừng trải rộng những màu xanh cây trái như lúa, táo, thanh long. Trong đó, vai trò của Hội Nông dân huyện chú trọng xây dựng các mô hình chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã. Qua góp phần đẩy mạnh quá trình tham gia phát triển kinh tế tập thể của nông dân, tiêu biểu như xã Phong Phú là một ví dụ.
 • Tập trung nguồn lực đưa kinh tế tập thể phát triển đúng hướng
  10 tháng trước Kinh tế
  Thời gian gần đây, hoạt động của kinh tế tập thể (KTTT) trong tỉnh đã có bước phát triển mới với nhiều hình thức tổ chức phong phú, hoạt động đa dạng cả về số lượng và quy mô. Tuy nhiên, trong giai đoạn tới, cần tập trung nguồn lực đưa KTTT, kinh tế hợp tác vượt qua khó khăn, thách thức, phát triển đúng hướng, hiệu quả và bền vững.
 • Hội nghị sơ kết tình hình kinh tế tập thể, hợp tác xã 6 tháng đầu năm 2023
  10 tháng trước Kinh tế
  BTO-Chiều (10/8), Ban Chỉ đạo (BCĐ) đổi mới, phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã (HTX) tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình kinh tế tập thể 6 tháng đầu năm 2023.
 • Liên minh HTX tỉnh: 
Triển khai Luật Hợp tác xã năm 2023
  10 tháng trước Kinh tế
  Sáng 10/8, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai Luật HTX năm 2023. Tham dự hội nghị lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh và 120 đại biểu là thành viên BCĐ đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX tỉnh; đại diện Thường trực Ban chỉ đạo các huyện, thị, thành phố; các Chủ tịch HĐQT, Giám đốc các HTX, Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh.
 • Tập huấn nâng cao năng lực và phát triển thị trường cho các hợp tác xã
  10 tháng trước Kinh tế
  Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Bình Thuận vừa phối hợp với Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư thuộc Liên minh HTX Việt Nam tổ chức khóa tập huấn nâng cao năng lực và phát triển thị trường cho các HTX.
 • Tập huấn các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã
  11 tháng trước Kinh tế
  Sáng 22/6, Liên minh Hợp tác xã Bình Thuận phối hợp với Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX).
 • Tìm giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
  một năm trước Kinh tế
  Kinh tế tập thể (KTTT) được Đảng, Nhà nước ta xác định là thành phần kinh tế quan trọng. Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trong giai đoạn mới đã tiếp thêm động lực để các địa phương phát triển KTTT trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân và Bình Thuận cũng đang nỗ lực vì mục tiêu đó.
 • Liên minh Hợp tác xã Bình Thuận:
Kỷ niệm 30 năm thành lập và phát triển
  một năm trước Kinh tế
  Chiều 18/5, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh đã tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (1993 – 2023).
 • Liên minh Hợp tác xã Bình Thuận: 30 năm đồng hành cùng kinh tế tập thể
  một năm trước Kinh tế
  Trong 30 năm xây dựng và phát triển, Liên minh HTX tỉnh đã giữ vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể (KTTT), Hợp tác xã (HTX), nhất là làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng và Nhà nước với khu vực KTTT, HTX, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên. Ngoài ra, còn phối hợp tham mưu xây dựng nhiều chính sách hỗ trợ, xây dựng mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị. Qua đó, ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của Liên minh HTX tỉnh.
 • Tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
  một năm trước Kinh tế
  Thời gian qua, Bình Thuận đã ban hành nhiều chính sách, kế hoạch liên quan, trong đó có Chương trình hành động số 43 ngày 14/11/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT) trong giai đoạn mới.
 • Nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác hiệu quả
  một năm trước Kinh tế
  Năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức song hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) từng bước phục hồi phát huy được vai trò tập hợp, vận động thành viên cùng liên kết hợp tác làm ăn.
 • Tiếp tục tuyên truyền về vai trò, vị trí quan trọng của kinh tế tập thể
  một năm trước Kinh tế
  Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về bản chất, vai trò quan trọng của kinh tế tập thể (KTTT), mà trọng tâm là hợp tác xã (HTX) trong xây dựng và phát triển đất nước, địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đề nghị tiếp tục tuyên truyền Kế hoạch số 213 và Chương trình hành động số 43 của Tỉnh ủy.
 • Bình Thuận triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW: Phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả và bền vững
  một năm trước Chính trị
  Nghị quyết số 20-NQ/TW (NQ 20) của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới nêu rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về kinh tế tập thể là thành phần kinh tế quan trọng, phải được củng cố và phát triển cùng kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.
 • Hội nghị tổng kết tình hình kinh tế tập thể, Hợp tác xã năm 2022
  một năm trước Kinh tế
  BTO-Sáng 21/12, Ban Chỉ đạo Đổi mới Phát triển Kinh tế tập thể đã tổ chức hội nghị tổng kết tình hình kinh tế tập thể, Hợp tác xã (HTX) năm 2022.
 • Nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình kinh tế tập thể
  một năm trước Chính trị
  Sáng 10/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sau khi biểu quyết thông qua Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Quốc hội tiến hành thảo luận về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).
 • Thực hiện Nghị quyết số 20: Phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả
  một năm trước Kinh tế
  Qua 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thực hiện Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012, tình hình kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực, nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của kinh tế tập thể được nâng lên. Kinh tế tập thể, nòng cốt là HTX có bước phát triển cả về số lượng, quy mô và phạm vi hoạt động.
 • Cho ý kiến dự thảo 3 Chương trình hành động của Tỉnh ủy
  một năm trước Chính trị
  Sáng 18/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp để cho ý kiến dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy (khóa XIV) về thực hiện các Nghị quyết số 18, 19, 20, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO