Theo dõi trên

Ký kết chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở

23/07/2020, 08:21

BT- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ký kết chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2020 – 2025. Qua đó nhằm nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đảm bảo sự thống nhất trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cùng với đó phát huy vai trò tự quản của cộng đồng, kịp thời biểu dương, nhân rộng những cách làm hay, gương điển hình trong thực hiện.

Chương trình phối hợp có 4 nội dung chính, gồm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân ở khu dân cư thực hiện nội dung quy ước, hương ước của cộng đồng; quy định về nếp sống văn minh; xây dựng gia đình văn hóa, no ấm, hạnh phúc; tiêu chuẩn công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng quản lý và tổ chức hoạt động cho trưởng thôn, khu phố, trưởng banmặt trận ở khu dân cư, nhất là ở những khu dân cư mới sáp nhập. Xây dựng mô hình gắn kết các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới ở thôn, xây dựng đô thị văn minh ở khu phố. Đồng thời tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở cộng đồng dân cư tạo không khí vui tươi, ý nghĩa, thiết thực. Nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa thông qua đăng ký thực hiện, giám sát quy trình bình xét và kết quả bình xét.

Trên cơ sở đó, hàng năm UBMTTQVN tỉnh hướng dẫn địa phương thực hiện chương trình phối hợp gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện giám sát bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa; vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa. Còn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo phòng văn hóa thông tin cấp huyện phối hợp đẩy mạnh kiểm tra, đánh giá thực hiện các tiêu chí, danh hiệu văn hóa; báo cáo, tổng hợp kết quả bình xét các danh hiệu; hướng dẫn thực hiện tiêu chí đô thị văn minh khi Trung ương ban hành tiêu chí…  

T.Linh(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Chương trình Hành động số 88 -Ctr/TU: Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại gắn với xây dựng nền kinh tế phát triển năng động, bền vững
Huy động tối đa các nguồn lực tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội… Là một trong những quan điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XIV) trong Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 72-KL/TW, ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ký kết chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở