Kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2022): Không ngừng nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát

16/10/2022, 11:51 - Lượt đọc: 1,176

BTO- Xác định vai trò quan trọng của kiểm tra, giám sát trong công tác xây dựng Đảng, thời gian qua ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Bình Thuận đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát theo hướng toàn diện, chất lượng và hiệu quả. Qua đó, góp phần siết chặt kỷ cương, tăng cường kỷ luật, nâng cao năng lực, sức chiến đầu của tổ chức đảng, đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Đạt nhiều kết quả tích cực

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Kiểm tra là công cụ thiết yếu để làm trong sạch bộ máy Ðảng và Nhà nước, là biện pháp hữu hiệu trong việc đấu tranh thủ tiêu mọi thiếu sót, khuyết điểm trong cơ quan Ðảng và Nhà nước”. Với tầm quan trọng đó, ngày 16/10/1948 tại chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Quyết nghị số 29 QN/TƯ về việc thành lập Ban Kiểm tra Trung ương. Ngày 16/10/1948 đã được Thường vụ Bộ Chính trị (khóa VIII) quyết định là Ngày truyền thống Kiểm tra Đảng.

Kế thừa truyền thống, tại Bình Thuận công tác kiểm tra, giám sát luôn được xác định là một chức năng lãnh đạo quan trọng hàng đầu. Theo đó, trong mỗi giai đoạn lịch sử, ngành Kiểm tra Đảng của tỉnh luôn bám sát chỉ đạo của Trung ương và cấp ủy địa phương, chủ động thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Cụ thể, qua 10 năm thực hiện Kết luận số 72-KL/TW, ngày 17/5/2010 của Bộ Chính trị khóa X về “Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020”, công tác kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy Bình Thuận đạt được những kết quả tích cực. Cấp ủy các cấp trong tỉnh đã kiểm tra đối với 10.189 lượt tổ chức đảng và 17.272 lượt đảng viên trong toàn tỉnh; Giám sát theo chuyên đề đối với 3.393 lượt tổ chức Đảng và 10.257 lượt đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra đối với 90 tổ chức đảng cấp dưới và 890 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Giám sát chuyên đề đối với 1.765 lượt tổ chức đảng cấp dưới và 3.060 lượt đảng viên. Giải quyết 12 vụ tố cáo tổ chức đảng và 366 vụ tố cáo đảng viên. Giải quyết và tham mưu cấp ủy giải quyết 32 vụ khiếu nại kỷ luật Đảng của đảng viên…

Sau các kỳ họp, Ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đều được đăng tải thông tin lên Website của Tỉnh ủy và thông cáo báo chí về các trường hợp xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Trong 10 năm, đã có 3.367 đồng chí tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát; cử 125 đồng chí học cao cấp và 434 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị;…

Tiếp tục hoạt động có hiệu lực, hiệu quả

Hiện nay, vị trí, vai trò, uy tín của Ủy ban Kiểm tra các cấp ngày càng được đề cao; quyền hạn, trách nhiệm đã được mở rộng, đặc biệt là sau khi Trung ương ban hành Quy định số 22-QĐ/TƯ ngày 28-7-2021 về “Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng”. Đây cũng chính là cơ sở, tiền đề quan trọng để ngành Kiểm tra Đảng của tỉnh tiếp tục hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, trước những thách thức và yêu cầu mới về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hiện ngành kiểm tra Đảng của tỉnh đang nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm hoàn thành sứ mệnh cao cả Đảng giao phó. Trong đó, tiếp tục triển khai kiểm tra, giám sát toàn diện những nội dung theo quy định của Điều lệ Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp, theo chương trình toàn khóa, hàng năm và kiểm tra, giám sát theo thực tiễn phát sinh; tập trung những lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng. Chú trọng việc kiểm tra, giám sát kết quả khắc phục các hạn chế, thiếu sót của các tổ chức, cá nhân đã được kết luận qua kiểm tra, giám sát. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh kịp thời, bảo đảm đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, quy trình, thủ tục và thẩm quyền theo quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mặt khác tăng cường công tác luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý các sở, ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra và luân chuyển, điều động thành viên Ủy ban kiểm tra các cấp qua công tác ở các ngành, các cấp để đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch... Chú trọng công tác quy hoạch và kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy và đội ngũ cán bộ kiểm tra; tăng cường đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra.

Đặc biệt, ngành Kiểm tra Đảng của tỉnh quyết tâm tiếp nối truyền thống vẻ vang của ngành, để không ngừng đổi mới, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy giải quyết ngay những bức xúc, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh.

NGỌC DIỆP


(0) Bình luận
Bài liên quan
Chuyển đổi số cú “hích” để du lịch phát triển
Hiện nay, du lịch Bình Thuận đang trên đà phục hồi và phát triển sau những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Bắt nhịp cùng sự vận động của ngành du lịch quốc tế, trong nước và thực hiện Nghị quyết số 10 ngày 18/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về việc chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, ngành du lịch Bình Thuận xác định chuyển đổi số là giải pháp, cũng như là hướng đi tất yếu để du lịch tăng tốc bứt phá và phát triển bền vững.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2022): Không ngừng nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát