Theo dõi trên

Lời cảm ơn

20/06/2024, 15:08

.

.


(0) Bình luận
Bài liên quan
Hàm Thuận Nam: 
Kết nạp 4 hội viên danh dự vào tổ chức Hội Phụ nữ
BTO-Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Thuận Nam và xã Mương Mán (Hàm Thuận Nam) vừa làm lễ công nhận 4 hội viên danh dự tham gia vào tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Nổi bật
Chương trình Hành động số 88 -Ctr/TU: Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại gắn với xây dựng nền kinh tế phát triển năng động, bền vững
Huy động tối đa các nguồn lực tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội… Là một trong những quan điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XIV) trong Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 72-KL/TW, ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lời cảm ơn