Mức chi mới cho đào tạo nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực

02/11/2022, 10:28 - Lượt đọc: 648

Sở Tài chính cho biết, Thông tư 58 ban hành ngày 22/9/2022 của Bộ Tài chính quy định nội dung và mức chi thực hiện một số hoạt động của chương trình “Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

Sở Tài chính đã có công văn thông báo đến các sở, ban ngành, đơn vi và Kho bạc Nhà nước để triển khai thông tư này.

Theo đó, Thông tư số 58 quy định các nội dung và mức chi thực hiện một số hoạt động của chương trình đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng công nghiệp 4.0) như: Chi khảo sát đánh giá thực trạng kỹ năng của người lao động tại các doanh nghiệp để xác định nhu cầu đào tạo, đào tạo lại và mô hình đào tạo phù hợp theo các lĩnh vực, ngành, nghề chịu tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0…

Đào tạo nghề cho sinh viên tại Trường CĐCĐ Bình Thuận

Thông tư số 58 cũng quy định về chi nghiên cứu để vận dụng kinh nghiệm quốc tế về đào tạo các ngành, nghề đào tạo mới, kỹ năng nghề mới trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 triển khai trong chương trình. Theo đó, nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 55 và Thông tư liên tịch số 27 ban hành năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính.

Đối với chi xây dựng danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu và định mức kinh tế - kỹ thuật đối với ngành, nghề đào tạo mới; sửa đổi, bổ sung danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu và định mức kinh tế - kỹ thuật đối với phần đào tạo bổ sung những kiến thức, kỹ năng mới phục vụ triển khai chương trình đào tạo, nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 16 Thông tư số 46 của Bộ Tài chính.

Đối với chi xây dựng chương trình đào tạo, đào tạo lại đáp ứng chuẩn đầu ra của nghề; xây dựng học liệu dùng chung cho các chương trình đào tạo, nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Điều 22 và khoản 7 Điều 23 Thông tư số 15 ban hành năm 2022 của Bộ Tài chính.

Đối với chi thực hiện chuyển đổi số, xây dựng thư viện điện tử, hệ thống đào tạo trực tuyến tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia đào tạo trong chương trình, mức chi thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và quy định của pháp luật có liên quan; quy định tại khoản 9 Điều 23 Thông tư số 15 của Bộ Tài chính.

Thông tư 58 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/11/2022.

T.DUYÊN


(0) Bình luận
Nổi bật
Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp phiên thứ 4
BTO-Sáng 29/3, đồng chí Dương Văn An – Ủy viên BCH Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chủ trì phiên họp thứ 4 của BCĐ để thảo luận về kết quả công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm trong quý II và cho ý kiến vào một số nội dung thuộc thẩm quyền.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mức chi mới cho đào tạo nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực