NGHỊ QUYẾT Về kết quả giám sát việc quản lý, sử dụng diện tích đất được đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng (từ năm 2011 đến năm 2020)

19/07/2022, 10:41 - Lượt đọc: 1,122

Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí với nội dung Báo cáo giám sát số 69/BC-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và các kiến nghị qua giám sát về quản lý , sử dụng diện tích đất được đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng từ năm 2011 đến năm 2020 .

Xem toàn văn Nghị quyết tại đây

BTO


(0) Bình luận
Bài liên quan
NGHỊ QUYẾT
Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục
phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh
năm học 2021 - 2022 và năm học 2022 - 2023
Nghị quyết này quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2021 - 2022 và năm học 2022 - 2023.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
NGHỊ QUYẾT Về kết quả giám sát việc quản lý, sử dụng diện tích đất được đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng (từ năm 2011 đến năm 2020)