NGUYỄN THỊ TƯ

Công tác chăm sóc người có công: Thể hiện sâu sắc đạo lý “uống nước, nhớ nguồn”
3 tháng trước Xã hội
Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng (Chỉ thị số 14-CT/TW), Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) đã ban hành Chỉ thị số 25-CT/TU để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn tỉnh.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO