NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Phát huy vai trò Hội Luật gia các cấp trong tình hình mới
một tháng trước Xã hội
Chỉ thị số 14-CT/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới của Bộ Chính trị (khóa XIII) ban hành năm 2022, có nội hàm sâu rộng hơn các chỉ thị trước, nhằm phát huy hơn nữa vai trò của Hội Luật gia. Trên cơ sở đó, Tỉnh ủy Bình Thuận ban hành Chỉ thị 27 yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và Hội Luật gia các cấp trong tỉnh quan tâm triển khai.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO