Theo dõi trên

Phát huy vai trò Hội Luật gia các cấp trong tình hình mới

01/03/2023, 05:42

Chỉ thị số 14-CT/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới của Bộ Chính trị (khóa XIII) ban hành năm 2022, có nội hàm sâu rộng hơn các chỉ thị trước, nhằm phát huy hơn nữa vai trò của Hội Luật gia. Trên cơ sở đó, Tỉnh ủy Bình Thuận ban hành Chỉ thị 27 yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và Hội Luật gia các cấp trong tỉnh quan tâm triển khai.

img_4833.jpg
Một trong những hoạt động của Hội Luật gia

Trên đã hành động

Trên tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, các Huyện ủy, Thị ủy cụ thể hóa triển khai đến các chi, Đảng bộ cơ sở. Trong đó, Hội Luật gia (Tỉnh hội) là chủ đạo, triển khai đến các cấp Hội. Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Nguyễn Đình Kiên cho biết, ngay sau khi Chỉ thị 14 ban hành, tiếp đến là Chỉ thị 27 và các văn bản chỉ đạo có liên quan, chúng tôi đã ban hành kế hoạch triển khai đến tất cả các cấp hội. Yêu cầu các cấp hội phổ biến, quán triệt, thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ thị. Khẩn trương xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động, bám sát nội dung yêu cầu của chỉ thị nhằm tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao.

Trong đó có nội dung, tiếp tục củng cố, kiện toàn, xây dựng Hội các cấp trong tỉnh ngày càng vững mạnh về tổ chức, hiệu quả trong hoạt động. Chú trọng làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát hội viên trong tổ chức và hoạt động của các cấp Hội. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cấp Hội. Nâng cao chất lượng tham gia xây dựng pháp luật; tăng cường tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giám sát việc thực thi pháp luật. Tích cực thực hiện tốt công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, nhất là cho người nghèo, đối tượng chính sách, các đối tượng yếu thế, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, vùng bãi ngang ven biển; tham gia công tác tiếp dân, giải quyết tranh chấp ngoài tòa án, tăng cường hòa giải ở cơ sở... Chủ động tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tham gia tư vấn công tác đặc xá, tái hòa nhập cộng đồng đối với các phạm nhân.

Trước đó, một số cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò của Hội Luật gia các cấp, chưa quan tâm đúng mức đối với các hoạt động của Hội. Công tác xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức hội và hội viên tại một số địa phương chưa được chú trọng. Một bộ phận hội viên còn hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ, tính chủ động và tinh thần trách nhiệm chưa cao. Phương thức hoạt động của Hội chậm được đổi mới, chất lượng, hiệu quả còn hạn chế.

img_0340.jpg
Một trong những lãnh đạo Hội luật gia nghiên cứu tài liệu

Dưới đang triển khai

Nhận thức rõ trách nhiệm của mình, Hội Luật gia các huyện, thị đã và đang triển khai xuống các chi hội. Với Hội Luật gia Hàm Thuận Bắc đã triển khai hầu hết đến 25 chi hội của 17 xã, thị trấn và 8 cơ quan. Chủ tịch Hội luật gia Hàm Thuận Bắc Đặng Ngọc Tâm cho biết: “Trên tinh thần kế hoạch của Tỉnh hội và Công văn số 850 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia các cấp trong huyện, chúng tôi tiếp tục ban hành kế hoạch triển khai xuống các chi hội. Trong kế hoạch có 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, dựa vào đó các chi hội triển khai các bước tiếp theo...”.

Với các Hội luật gia khác như Bắc Bình, Hàm Tân… đang bắt đầu triển khai. Theo họ, vì tính quan trọng của chỉ thị nên phải chuẩn bị kỹ từ khâu tham mưu cho đến ban hành kế hoạch thực hiện. “Chúng tôi tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch thực hiện. Sau đó căn cứ vào kế hoạch của huyện và của Tỉnh hội, chúng tôi ban hành kế hoạch triển khai xuống các chi hội. Vì đây là một chỉ thị của Đảng quan trọng nên phải hành động sâu kỹ”, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Hàm Tân - Phan Văn Trung cho biết.

Chỉ thị số 14 của Bộ Chính trị mở ra nhiều cơ hội với các giải pháp quan trọng, tạo điều kiện cho Hội Luật gia phát huy thế mạnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại hiện nay, đẩy mạnh các mặt công tác, và cũng đặt ra những nhiệm vụ mới đối với Hội trước kỳ vọng của Đảng về vai trò của Hội trong việc đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Chính vì thế, các cấp ủy, tổ chức đảng và Hội Luật gia các cấp nỗ lực triển khai chỉ thị đưa Hội Luật gia phát triển lên tầm cao mới, xứng đáng với kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

NINH CHINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Hội Luật gia tỉnh: Tích cực tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho người dân
Cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đến nay Hội Luật gia tỉnh đã khẳng định vị thế và phát huy tích cực vai trò của mình.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát huy vai trò Hội Luật gia các cấp trong tình hình mới