Theo dõi trên

Nỗ lực tạo đột phá trong chuyển đổi số

29/01/2024, 05:41 - Lượt đọc: 738

Thực hiện Nghị quyết số 10 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện, trọng tâm là phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Năm 2023, công tác chuyển đổi số của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần mở ra hướng đi mới, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hoàn thành 14/20 nhiệm vụ

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chuyển đổi số tỉnh cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 631 về Chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số năm 2023, đến thời điểm hiện nay, các sở, ngành, địa phương đã triển khai thực hiện đạt 14/20 nhiệm vụ đề ra. Ngay từ đầu năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chuyên môn có liên quan đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành khá đầy đủ và kịp thời các văn bản để tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của tỉnh theo yêu cầu, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, ngành Trung ương và Tỉnh ủy. Nhờ đó, hạ tầng viễn thông, hạ tầng mạng máy tính và thiết bị công nghệ thông tin được quan tâm đầu tư bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu khai thác sử dụng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu (CSDL) phục vụ công tác chuyên môn; công tác an toàn thông tin mạng được đảm bảo.

img_5379-1-.jpeg
Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng chủ trị Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023.

Các hệ thống thông tin, CSDL dùng chung của tỉnh tiếp tục được phát triển và đưa vào khai thác sử dụng hiệu quả; kết nối, tích hợp, đồng bộ dữ liệu chuyên ngành, dùng chung của tỉnh với nhiều hệ thống thông tin, CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành do các bộ, ngành Trung ương bước đầu phát huy hiệu quả sử dụng; dữ liệu công dân số từng bước được phát triển đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội số...

Dù đạt được nhiều kết quả nhất định, tuy nhiên vẫn còn 6 nhiệm vụ, dự án trọng tâm năm 2023 chưa triển khai. Nguyên nhân là do nguồn kinh phí của tỉnh còn hạn chế nên chưa đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số, nhất là các nhiệm vụ về xây dựng các CSDL chuyên ngành. Mặt khác, thực hiện quy định về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số phát sinh một số khó khăn, vướng mắc về quy định, thủ tục hỗ trợ trong quá trình thực hiện; doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh chưa quan tâm đăng ký nhu cầu để được hỗ trợ thực hiện chuyển đổi số.

Ngoài ra, nguồn nhân lực có chuyên môn để tham mưu triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số chưa đáp ứng theo yêu cầu triển khai nhiệm vụ; chưa có cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút nguồn lao động có trình độ cao về công nghệ thông tin vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị của Nhà nước.

Phát triển hoàn thiện các nền tảng số

Theo Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chuyển đổi số tỉnh, năm 2024 sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động quảng bá, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp; tổ chức các hoạt động trong tháng hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia, ngày Chuyển đổi số tỉnh Bình Thuận. Bên cạnh đó, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách liên quan trong lĩnh vực chuyển đổi số do Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành; rà soát, sửa đổi chính sách thuộc thẩm quyền của tỉnh, đồng bộ với Luật Giao dịch điện tử theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Song song, triển khai kế hoạch phát triển hạ tầng số đã ban hành; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp viễn thông phát triển hạ tầng băng thông rộng chất lượng cao, hạ tầng mạng di động 4G, 5G trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh phát triển hạ tầng mạng di động 5G tại các khu du lịch, trung tâm các đô thị; rà soát, xóa các vùng lõm sóng trên địa bàn tỉnh; triển khai hỗ trợ điện thoại thông minh cho hộ gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách xã hội và các đối tượng chính sách theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đồng thời, tiếp tục phát triển Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số.

Mặt khác, tiếp tục xây dựng, phát triển hoàn thiện các nền tảng số, hệ thống thông tin chuyên ngành phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, đảm bảo công cụ và đủ dữ liệu hỗ trợ công tác quản lý, điều hành, ra quyết định dựa trên dữ liệu; phát triển kênh giao tiếp giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp. Đưa vào vận hành thử nghiệm Trung tâm điều hành đô thị thông minh của tỉnh và nhân rộng Trung tâm điều hành đô thị thông minh của cấp huyện; sau thời gian thử nghiệm thực hiện đánh giá và đề xuất triển khai chính thức. Đồng thời, tiếp tục phát triển hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết TTHC nhằm tạo môi trường thuận lợi để thực hiện giải quyết hồ sơ hoàn toàn trên môi trường điện tử; đẩy mạnh hoạt động chỉ đạo, điều hành, xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử...

THU HÀ


(0) Bình luận
Bài liên quan
Quyết tâm, quyết liệt hơn trong triển khai chuyển đổi số quốc gia
Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tại Phiên họp lần thứ 7 để tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai phướng hướng, nhiệm vụ trong tâm năm 2024 của Ủy ban, chiều nay 28/12.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nỗ lực tạo đột phá trong chuyển đổi số