NGHI QUYẾT

Thực hiện Nghị quyết 19: Tánh Linh giảm 4 đơn vị sự nghiệp công lập
5 giờ trước Xã hội
Ngày 29/2, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận đã có chuyến khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết 19 – NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Tánh Linh.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO