SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Nỗ lực tạo đột phá trong chuyển đổi số
29 ngày trước Chuyển đổi số
Thực hiện Nghị quyết số 10 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện, trọng tâm là phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Năm 2023, công tác chuyển đổi số của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần mở ra hướng đi mới, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO