Theo dõi trên

Ông Trần Ngọc Hiền giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hàm Thuận Bắc khóa IX

02/06/2024, 14:40

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hàm Thuận Bắc vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ VN) huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Trong nhiệm kỳ qua (2019-2024), Ủy ban MTTQ VN các cấp huyện Hàm Thuận Bắc đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động Ban Công tác Mặt trận ở địa bàn dân cư; tăng cường kiện toàn, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận. Các phong trào, cuộc vận động do chính quyền, MTTQ Việt Nam phát động được các tầng lớp nhân dân trong huyện đồng tình hưởng ứng tích cực. Nổi bật, Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh" đã khơi dậy tiềm năng, phát huy nguồn lực và vận động toàn dân tích cực tham gia. Đặc biệt, phong trào thi đua “Chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới” đã vận động nhân dân đóng góp kinh phí cùng nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước để làm đường bê tông giao thông nông thôn, cứng hóa, sửa chữa đường làng, ngõ xóm, giao thông nội đồng, nạo vét kênh mương thủy lợi, sửa chữa nhà văn hóa… với tổng số tiền lên đến hơn 220 tỷ đồng. Đến nay, toàn huyện đã có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 thị trấn duy trì giữ chuẩn đô thị văn minh. Cuộc vận động Quỹ “Vì người nghèo” đã vận động hơn 8 tỷ đồng, xây dựng 100 căn nhà cho hộ nghèo, trị giá hơn 5 tỷ đồng; tổ khám, phát thuốc miễn phí cho 5.148 người nghèo, trị giá 587 triệu đồng; tặng quà hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội với tổng trị giá trên 65 tỷ đồng. Mặt trận huyện đã vận động đóng góp kinh phí, nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch Covid-19 với tổng kinh phí hơn 5,2 tỷ đồng…

47d1bf9b-d736-4f8a-9480-64a0ed812dd4.jpeg

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Văn Trí - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chúc mừng, biểu dương những kết quả của MTTQ các cấp huyện Hàm Thuận Bắc đã đạt được trong thời gian qua. Trong nhiệm kỳ 2024 -2029, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị MTTQ các cấp huyện Hàm Thuận Bắc tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền vận động nhân dân theo hướng toàn diện có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn, nâng cao chất lượng, hiệu quả, thực chất các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân để tập hợp, phản ánh với cấp ủy Đảng, chính quyền; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trong thực hiện Luật Dân chủ cơ sở. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt các quy chế phối hợp hoạt động giữa MTTQ với chính quyền và các tổ chức thành viên...

c6543d66-68e0-4bdb-9893-6d1ba54917e0.jpeg
Ra mắt Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hàm Thuận Bắc khóa IX

Đại hội đã hiệp thương cử 61 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hàm Thuận Bắc khóa IX, nhiệm kỳ 2024-2029. Ông Trần Ngọc Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện được Đại hội hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa IX.

THANH THUỶ


(1) Bình luận
Bài liên quan
Hoàn thành Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn
Tính đến nay, 10/10 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã hoàn thành Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo đúng quy định, đảm bảo tiến độ.
Nổi bật
Chương trình Hành động số 88 -Ctr/TU: Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại gắn với xây dựng nền kinh tế phát triển năng động, bền vững
Huy động tối đa các nguồn lực tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội… Là một trong những quan điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XIV) trong Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 72-KL/TW, ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Trần Ngọc Hiền giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hàm Thuận Bắc khóa IX