Theo dõi trên

Phát động đợt cao điểm gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo

11/04/2024, 04:59

Theo Kế hoạch “Huy động gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo” năm 2024 của UBND tỉnh vừa ban hành, chương trình sẽ diễn ra từ ngày 10/4 đến ngày 31/12/2024; trong đó, đợt cao điểm từ ngày 2/5 đến ngày 30/6/2024.

Chương trình “Huy động gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo” nhằm tập trung huy động nguồn lực, đảm bảo bổ sung đủ nguồn vốn để thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh. Đồng thời, phấn đấu thực hiện hoàn thành đảm bảo chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Chung tay gửi tiết kiệm vì người nghèo tạo lập thêm nguồn vốn thực hiện tín dụng chính sách.

Trong thời gian qua, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch “Huy động gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”. Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch huy động, qua đó góp phần tạo lập thêm nguồn vốn thực hiện tín dụng chính sách xã hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Minh đã đề nghị Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh tổ chức tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và nhân dân tích cực hưởng ứng chương trình “Huy động gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo” năm 2024.

Tiếp tục rà soát các nguồn vốn quỹ, chương trình, dự án hiện đang quản lý, trường hợp không trái với các hướng dẫn, yêu cầu, quy định thì gửi vào NHCSXH, nhằm tạo thêm nguồn vốn thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Các hội đoàn thể tỉnh phối hợp với Chi nhánh NHCSXH tỉnh triển khai thực hiện tốt Kế hoạch “Huy động gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo” năm 2024.

Chi nhánh NHCSXH tỉnh chủ trì, phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện tốt kế hoạch này. Chủ động làm việc, gửi thư ngỏ đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm tuyên truyền, vận động tham gia hưởng ứng; tham mưu Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt...

T.DUYÊN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh: Thăm, tặng quà 33 Mẹ Việt Nam anh hùng và 20 gia đình chính sách
BTO-Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh cùng với công đoàn bộ phận các huyện, thị xã, Hội sở tỉnh phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách trong tỉnh.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát động đợt cao điểm gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo